Bilaga som beskriver metod och process vid rekrytering omfattas av sekretess

En person begärde att få ta del av ett bolags anbud i en genomförd upphandling av chefs- och specialistrekrytering. Regionen beslutade att inte lämna ut bilagan ”Metod och process”. Kammarrätten anser att bilagan innehåller uppgifter som på ett specifikt sätt beskriver bolagets metod och process vid rekrytering. Sett till bolagets verksamhet får sådana uppgifter normalt sett betraktas som affärshemligheter. Uppgifterna i bilagan omfattas därför av sekretess.  

upphandling_Bilaga_som_beskriver_metod_och_process_vid_rekrytering_omfattas_av_sekretess_16x9.jpg

En person begärde hos en region att få ta del av ett bolag anbud i en genomförd upphandling av chefs- och specialistrekrytering. Med undantag för en bilaga till anbudet som benämndes ”Metod och process”, som inte lämnades ut i någon del, fick personen del av de begärda handlingarna. Regionen motiverade beslutet att inte lämna ut bilagan med att den omfattade av sekretess enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 

Personen överklagade regionens beslut och anförde att bilagan skulle lämnas ut. Personen menade att det inte framgick på vilket sätt som bolaget kunde lida skada av att bilagan lämnades ut.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar att bolaget har begärt sekretess för hela bilagan. I sin sekretessbegäran framhåller bolaget bland annat att det under flera år har arbetat med att ta fram en unik processbeskrivning som särskiljer dess verksamhet från branschen och att metoden är enkel för konkurrenter att kopiera. 

Kammarrätten konstaterar vidare att bilagan innehåller uppgifter som på ett specifikt sätt beskriver bolagets metod och process vid rekrytering. Sett till bolagets verksamhet får sådana uppgifter normalt sett betraktas som affärshemligheter. Det saknas också anledning att ifrågasätta de skäl som bolaget har anfört till stöd för att bilagan inte ska lämnas ut. Kammarrätten anser därför att uppgifterna i bilagan omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL och avslår överklagandet. 

Se Kammarrätten i Sundsvall 2020-10-07, mål nr 2490-20.

Publicerad 16 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023