Logga in

Glömt ditt lösenord?

Bilaga som beskriver metod och process vid rekrytering omfattas av sekretess

En person begärde att få ta del av ett bolags anbud i en genomförd upphandling av chefs- och specialistrekrytering. Regionen beslutade att inte lämna ut bilagan ”Metod och process”. Kammarrätten anser att bilagan innehåller uppgifter som på ett specifikt sätt beskriver bolagets metod och process vid rekrytering. Sett till bolagets verksamhet får sådana uppgifter normalt sett betraktas som affärshemligheter. Uppgifterna i bilagan omfattas därför av sekretess.  

upphandling_Bilaga_som_beskriver_metod_och_process_vid_rekrytering_omfattas_av_sekretess_16x9.jpg

En person begärde hos en region att få ta del av ett bolag anbud i en genomförd upphandling av chefs- och specialistrekrytering. Med undantag för en bilaga till anbudet som benämndes ”Metod och process”, som inte lämnades ut i någon del, fick personen del av de begärda handlingarna. Regionen motiverade beslutet att inte lämna ut bilagan med att den omfattade av sekretess enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 

Personen överklagade regionens beslut och anförde att bilagan skulle lämnas ut. Personen menade att det inte framgick på vilket sätt som bolaget kunde lida skada av att bilagan lämnades ut.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar att bolaget har begärt sekretess för hela bilagan. I sin sekretessbegäran framhåller bolaget bland annat att det under flera år har arbetat med att ta fram en unik processbeskrivning som särskiljer dess verksamhet från branschen och att metoden är enkel för konkurrenter att kopiera. 

Kammarrätten konstaterar vidare att bilagan innehåller uppgifter som på ett specifikt sätt beskriver bolagets metod och process vid rekrytering. Sett till bolagets verksamhet får sådana uppgifter normalt sett betraktas som affärshemligheter. Det saknas också anledning att ifrågasätta de skäl som bolaget har anfört till stöd för att bilagan inte ska lämnas ut. Kammarrätten anser därför att uppgifterna i bilagan omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL och avslår överklagandet. 

Se Kammarrätten i Sundsvall 2020-10-07, mål nr 2490-20.

Publicerad 16 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024