Bilaga som beskriver metod och process vid rekrytering omfattas av sekretess

En person begärde att få ta del av ett bolags anbud i en genomförd upphandling av chefs- och specialistrekrytering. Regionen beslutade att inte lämna ut bilagan ”Metod och process”. Kammarrätten anser att bilagan innehåller uppgifter som på ett specifikt sätt beskriver bolagets metod och process vid rekrytering. Sett till bolagets verksamhet får sådana uppgifter normalt sett betraktas som affärshemligheter. Uppgifterna i bilagan omfattas därför av sekretess.  

upphandling_Bilaga_som_beskriver_metod_och_process_vid_rekrytering_omfattas_av_sekretess_16x9.jpg

En person begärde hos en region att få ta del av ett bolag anbud i en genomförd upphandling av chefs- och specialistrekrytering. Med undantag för en bilaga till anbudet som benämndes ”Metod och process”, som inte lämnades ut i någon del, fick personen del av de begärda handlingarna. Regionen motiverade beslutet att inte lämna ut bilagan med att den omfattade av sekretess enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 

Personen överklagade regionens beslut och anförde att bilagan skulle lämnas ut. Personen menade att det inte framgick på vilket sätt som bolaget kunde lida skada av att bilagan lämnades ut.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar att bolaget har begärt sekretess för hela bilagan. I sin sekretessbegäran framhåller bolaget bland annat att det under flera år har arbetat med att ta fram en unik processbeskrivning som särskiljer dess verksamhet från branschen och att metoden är enkel för konkurrenter att kopiera. 

Kammarrätten konstaterar vidare att bilagan innehåller uppgifter som på ett specifikt sätt beskriver bolagets metod och process vid rekrytering. Sett till bolagets verksamhet får sådana uppgifter normalt sett betraktas som affärshemligheter. Det saknas också anledning att ifrågasätta de skäl som bolaget har anfört till stöd för att bilagan inte ska lämnas ut. Kammarrätten anser därför att uppgifterna i bilagan omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL och avslår överklagandet. 

Se Kammarrätten i Sundsvall 2020-10-07, mål nr 2490-20.

Senast uppdaterad 16 nov 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området