Logga in

Glömt ditt lösenord?

Mejl från förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden till kommundirektören blir allmänna

Kammarrätten finner att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är självständiga organ i förhållande till varandra. Därför blir e-post som skickats från förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden till kommundirektören allmänna handlingar, trots att både förvaltningschefen och kommundirektören är anställda inom kommunstyrelsen.

forvaltning_Mejl_som_blir_allmanna_handlingar_16x9.jpg

Bakgrund


En person begärde att få ut e-post som skickats mellan förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden och kommundirektören i en kommun. Kommunstyrelsen avslog begäran och menade att handlingarna skickats internt mellan organ inom samma myndighetsorganisation och att organen var osjälvständiga till varandra. Därför kunde handlingarna inte vara allmänna. Personen överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten


Enligt 2 kap. 11 § tryckfrihetsförordningen anses en handling varken som inkommen till eller upprättad hos myndigheten när handlingen överlämnas mellan två organ inom samma myndighet, om inte organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra.

Frågan i målet är om barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen uppträder som självständiga i förhållande till varandra eller inte.

Kammarrätten konstaterar att e-posten rör angelägenheter som förvaltningschefen har haft att hantera i sin egenskap av chef för barn- och utbildningsförvaltningen, att de skickats av henne i denna egenskap och att de tagits emot av kommundirektören i hans egenskap av högste tjänsteman inom kommunorganisationen. Därför anses handlingarna vara skickade från barn- och utbildningsförvaltningen, trots att förvaltningschefen och kommundirektören båda är anställda inom kommunstyrelsen.

Kammarrätten finner att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen med sina respektive förvaltningar är självständiga i förhållande till varandra. Därför betraktas handlingarna som inkomna till kommunstyrelsen och är därmed allmänna. Om det inte finns hinder enligt gällande sekretessbestämmelser ska de lämnas ut.

Domen (se Kammarrätten i Sundsvall 2020-09-03, mål nr 1651-20) är refererad av jurist Maria Bjurholm.

Publicerad 18 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024