Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vilka omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen?

Vilka-omfattas-av-lagen-om-tillfälliga-smittskyddsåtgärder-på-serveringsställen.jpg

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ansvar för tillsyn över smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Här redogör vi för vilka serveringsställen som omfattas av lagen.    

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och tillhörande föreskrifter ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. Den nya lagen ställer krav på att den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning mellan besökarna, främst gällande trängsel. 

De stora skillnaderna mellan den nya lagen och den äldre restaurangföreskriften är att kommunerna har ansvaret för tillsynen i stället för smittskyddsläkarna, att det finns möjligheter att förelägga om åtgärder utöver att stänga serveringsställen och att lagen använder en snävare definition av vilka inrättningar som omfattas av regelverket än restaurangföreskriften. Syftet är att effektivisera tillsynen av serveringsställen. 

VILKA SERVERINGSSTÄLLEN OMFATTAS AV LAGEN?

I lagens definieras ett serveringsställe som

  • en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet,
  • som består i att servera mat eller dryck till allmänheten, och
  • där möjlighet ges till förtäring på stället. 

Alla kriterierna måste vara uppfyllda för att en viss inrättning ska omfattas av den nya lagen.

Begreppet näringsverksamhet innebär att till exempel ideella organisationer som serverar gratis mat och dryck till människor i hemlöshet inte omfattas av lagen.

Verksamheten ska vidare gå ut på att servera mat eller dryck till allmänheten. Det krävs däremot inte att ett serveringsställe ska ha beviljats ett serveringstillstånd enligt alkohollagen för att omfattas av den nya lagen. Inrättningar som bara serverar mat eller dryck till en på förhand bestämd krets människor, till exempel personalrestauranger och skolmatsalar omfattas inte av lagen.

Det sista kriteriet – att möjlighet ges till förtäring på stället – innebär att det måste finns platser där besökarna antingen kan stå eller sitta för att inta maten eller drycken som serveras. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte av lagen. Exempel kan vara glasskiosker, food-trucks, korvvagnar och andra inrättningar som enbart erbjuder mat för avhämtning.   

Lagen kräver inte att alla serveringsställen i en viss kommun ska kontrolleras. Snarare bör sådana serveringsställen prioriteras där nämnden bedömer att det finns högst risk för smittspridning, exempelvis stora serveringsställen, serveringsställen med många besökare, serveringsställen med serveringstillstånd och/eller sena öppettider samt serveringsställen som tidigare har fått anmärkningar.

Texten är ett utdrag från Johan Larssons analys som finns i sin helhet i JP Serveringstillståndsnet.

Publicerad 27 aug 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024

  SKR har publicerat resultaten av undersökningar om hur det går för kommuner i deras informationssäkerhetsarbete.  

8 apr 2024