Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

EU

Avtal om utbyte av flygpassageraruppgifter kan strida mot EU:s stadga

Under torsdagen publicerades generaladvokat Mengozzis förslag till dom i ett mål som rör giltigheten av det internationella informationsutbytesavtalet mellan Kanada och EU.

9 sep 2016

EU

Krav på medlemskap i EU

Nya länder ansluter sig till EU genom inträde. Och för att bli medlem krävs att landet uppfyller flera villkor. 

7 sep 2016

EU

Så här ser Brexit ut i praktiken

Den 23 juni 2016 folkomröstade Storbritannien om fortsatt EU-medlemskap. För första gången i EU:s historia ska ett land nu lämna unionen.

7 sep 2016

EU

Artikelserie om nyheterna i LUF publiceras i JP Upphandlingsnet

Redan i början av 2014 antog EU tre nya upphandlingsdirektiv som kommer att styra de offentliga inköpen under en oöverskådlig framtid. Sedan dess har arbetet med att införliva dem i svensk rätt pågått och nu har vi äntligen fått en proposition. 

5 sep 2016

EU

Apple kan tvingas betala 123 miljarder i obetalda skatter

EU-kommissionen anser att Irland gett otillåtna skattelättnader på upp till 123 miljarder svenska kronor till företaget Apple. Pengar som EU nu anser att Irland bör kräva tillbaka som obetalda skatter.

30 aug 2016

EU

EU-domstolen skyddar rätten att få sin ansökan om överprövning prövad

Kan ett anslutningsöverklagande som gjorts av den utvalda anbudsgivaren medföra att en utesluten anbudsgivares överklagande avvisas? 

1 jun 2016

Rätten till ett parkeringstillstånd kan nu avgöras i domstol

Förra veckan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att rätten att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en civil rättighet enligt Europakonventionen.

31 maj 2016

EU

EU-kommissionen förtydligar nu sina riktlinjer för statligt stöd

EU-kommissionen har nu meddelat ny vägledning om statligt stöd. Riktlinjerna är tänkta att underlätta för myndigheter och företag att veta när stöd faller inom statsstödsbestämmelserna och när ett godkännande inte behövs.

23 maj 2016

EU

10 viktiga nyheter för tobaksvaror som säljs i EU

Europeiska kommissionen presenterar idag 10 viktiga nyheter för alla nya tobaksvaror som säljs inom den europeiska unionen. För de varor som redan producerats får tillverkaren ett år på sig att sälja av lagret.

20 maj 2016

EU

EU-kommisionens utsläppsrätter förklaras ogiltiga mellan 2013-2020

Nu konstaterar EU-domstolen att kommissionen i ett beslut från år 2013 fått fel beräkningsvärden på utsläppsdata. Beräkningsvärdena har legat till grund för de så kallade tilldelningsrätter som ges till aktörer som släpper ut växthusgaser. 

16 maj 2016

Ny lag gör det förmånligare att bli försenad i kollektivtrafiken

Den 1 april träder en ny lag om kollektivresenärers rättigheter i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat reseinformation som transportören ska tillhandahålla resenären såväl innan som under resan samt uppdaterade och förmånligare ersättningsbestämmelser vid exempelvis förseningar.

1 apr 2016

EU

JP Infonets expert Fredrik Sandström skriver nu även för JP EUnet

Fredrik Sandström arbetar hos Kemikalieinspektionen och är sedan tidigare expert hos JP Infonet och skriver för JP Miljönet. Fredrik kommer nu även att skriva för JP EUnet. 

23 mar 2016

EU

Det blir konsekvensen av om en medlemsstat i EU inte implementerar ett direktiv

När EU har beslutat om en ny lag, det vill säga en förordning eller direktiv, följer ett ansvar att lagen också blir en del av medlemsstaternas lagstiftning. Detta innebär bland annat att EU-lagen ska föras in i den svenska modellen.

22 mar 2016

EU

Svensk framgång avslutar ett händelserikt kemikalieår i EU-domstolen

År 2015 kan ha varit det hittills mest aktiva året i EU-domstolen vad gäller Reach-relaterade mål. Inte mindre än sex gånger har EU:s domstolar behandlat mål med koppling till EU:s kemikalieförordning Reach. Flera av målen har direkt koppling till Sverige. 

11 feb 2016

EU

Statligt stöd

Det kan uppstå situationer då en kommun till exempel ska sälja mark, lämna bidrag eller bevilja avdrag för vissa åtgärder åt företag. Gemensamt för dessa typfall är att staten, kommunen eller landstinget gynnar en verksamhet genom att lämna statligt stöd.

2 feb 2016

EU

Advokat Conny Larsson ny expert till JP EUnet

Advokat Conny Larsson, advokatfirman Gärde & Partners, är ny expert för JP EUnet och kommer att skriva med ett EU-perspektiv om bland annat offentlighet och sekretess, IT-rätt och förvaltningsfrågor.

2 dec 2015

EU-domstolen om begreppet överföring av verksamhet samt en högsta domstols skyldighet att begära förhandsavgörande

I ett avgörande från 9 september konstaterar EU-domstolen att det är fråga om överlåtelse av verksamhet när det övertagande bolaget träder i det avvecklade företagets ställe genom att bland annat överta dess avtal.

30 sep 2015

GMO-lagstiftning i förändring – analys i JP Infonet

På JP Infonet arbetar vi kontinuerligt med att ta fram nya analyser inom aktuella rättsområden. Nu i dagarna har våra jurister, tillika redaktörer, Fannie Finnved, Gustav Moleklint och Miriam Istner-Byman publicerat en ny analysserie om EU:s GMO-lagstiftning. 

16 sep 2015

Gå till sida: 1, 2, 3 (denna sida), 4,