Användning av växtskyddsmedel stoppas på vissa platser

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker, detta för att skydda miljön och människors hälsa.

mark_och_miljo_Anvandning_av_vaxtskyddsmedel_stoppas_pa_vissa_platser_16x9.jpg

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter mot olika former av skadegörare, som insekter och ogräs. Medlen är giftiga och användning kan vara skadlig för både den omgivande miljön och för människors hälsa, inte minst känsliga grupper som barn och gravida. För att minska de risker som är förknippade med växtskyddsmedel har regeringen beslutat om ett användningsförbud på vissa allmänna platser.

– Jag ser detta som ett viktigt steg på vägen mot en giftfri miljö. Genom beslutet skyddar vi känsliga grupper som barn och gravida, samtidigt som vi minskar påverkan på miljön, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Det nya förbudet gäller användning av växtskyddsmedel på skolgårdar och gårdar till förskolor, lekplatser, i parker, trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till. Det gäller även på tomtmark för bostadshus, krukväxter i trädgårdar, koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt.

Det finns en skyldighet för EU:s medlemsstater att se till att användningen av bekämpningsmedel minimeras eller förbjuds i vissa särskilda områden enligt EU:s direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel. Beslutet är ett led i det arbetet.

Kemikalieinspektionen får bevilja undantag för ämnen som endast medför begränsad risk för människors hälsa och miljö. Det kan exempelvis handla om ämnen som enligt EU:s gällande lagstiftning anses ha låg risk.

De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2021.

Senast uppdaterad 12 apr 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området