EU-domstolens dom i Schrems II försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov. Enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebar uppfyller provplattformen inte längre krav på hantering av personuppgifter. 

Redan nu står det klart att genomförandet av de digitala proven blir försenat och inte kommer att kunna införas med början 2023. Det pågår ett intensivt och lösningsfokuserat utredningsarbete på Skolverket om de juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga aspekterna som det nya rättsläget innebär för provplattformen. Tidsplanen för att få en rättssäker provplattform på plats är beroende av om Skolverket kan behålla leverantören eller om myndigheten måste upphandla en ny.

– Vi har kommit långt i digitaliseringen av de nationella proven och det arbete som är gjort på Skolverket och ute på skolorna är inte bortkastat. I det fortsatta arbetet behöver vi anpassa oss till det nya rättsliga läget. Vi återkommer med mer information och en uppdaterad tidplan under våren, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Försöksverksamheten med exempelprov försenas också

Arbetet med försöksverksamheten med digitala nationella prov som genomförs med 100 skolor under 2018–2021 har gått enligt plan, men försenas nu av Schrems II-domen eftersom varken skolpersonalens eller elevernas personuppgifter kan användas i tester. Det innebär att försöksverksamheten med exempelprov inte kan genomföras i provplattformen under hösten 2021.

Även publicering av nya betygsstödjande bedömningsstöd och demoprov som planerats till 2022 kommer att behöva skjutas på framtiden. Med demoprov kommer skolorna kunna träna för att testa själva provtjänsten och bli bekanta med hur ett digitalt nationellt prov faktiskt fungerar.

Publicerad 16 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP EUnet

    Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
  • Lagkommentar till kamerabevakningslagen

    Lagkommentaren är skriven av rättschefen vid Polismyndigheten, Hans-Olof Sandén. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
  • Lagkommentar till skollagen

    Lagkommentaren är skriven av Frida Ericmats Rutgersson och Mikael Hellstadius som behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021

Den svenska riktade ränteavdragsbegränsningsregeln anses stå i strid med EU-rätten eftersom den negativt särbehandlar lån från utlandet jämfört med lån från svenska företag. 

24 feb 2021