Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Genomförande av EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

2 mar 2022

150 000 kronor i diskrimineringsersättning till elev som lärare vägrat kalla ”hen”

DO anser att det var diskriminering när en lärare vägrade att tilltala en elev med elevens önskade pronomen, vilket var hen. Utbildningsanordnaren som driver skolan har enligt DO diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Skolan betalade den begärda diskrimineringsersättningen om 150 000 kronor till eleven.

28 feb 2022

Relaterade nyheter

Krafttag mot arbetslivskriminalitet

Regeringen tar nu nästa steg i kampen mot arbetslivskriminaliteten genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet.

25 feb 2022

Får en arbetsgivare omreglera anställningsvillkor utan arbetstagares samtycke?

Arbetsgivaren omreglerade arbetstagarens anställningsvillkor utan att först överlägga med arbetstagaren.

24 feb 2022

Särskilda regler för ersättning och stöd med anledning av covid-19

Ta del av vår sammanställning över förslag till åtgärder inom socialförsäkringen och sjuklöneområdet.

1 feb 2022

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsvillkorsdirektivet ska förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor och samtidigt säkerställa anpass­ningsförmågan på arbetsmarknaden.

27 jan 2022

Förhandling enligt 11 eller 38 §§ MBL?

Vår arbetsrättsjurist Emma Wallin ger svar på frågan. 

27 jan 2022

Arbetsmiljöverket får fler uppgifter med ny visselblåsarlag

Bland annat blir Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

14 dec 2021

Får en kommun maskera adressuppgifter och telefonnummer i ansökningshandlingar?

Vår arbetsrättsjurist Emma Wallin svarar på frågan.

13 dec 2021

Utredning föreslår ett utökat skydd mot diskriminering

Regeringskansliet har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen. I utredningen föreslås bland annat att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

13 dec 2021

Alarmerande brister inom e-handeln

8 av 10 e-handelsföretag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder efter inspektioner från Arbetsmiljöverket.

13 dec 2021

Omplacering av arbetstagare som är anställd med lönebidrag

Vår jurist Emma Stéen svarar på en fråga kring detta. Läs svaret här!

16 nov 2021

DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av diskrimineringslagen.

15 nov 2021

Fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar

I den här analysen analyserar vår expert Monika Wendleby fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar kopplat till GDPR.

26 okt 2021

Etableringsjobb ska prövas av EU

Regeringen har nu inlett processen med att få stödet godkänt av EU-kommissionen.

18 okt 2021

Riksdagen röstar ja om att skyddet för visselblåsare ska stärkas

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021.

5 okt 2021

Gå till sida: 1, 2, 3 (denna sida), 4, 5, 6, 7, 8, 9,