Logga in

Glömt ditt lösenord?

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i privata bolag

arbetsliv-fordelning-av-arbetsmiljouppgifter-i-privata-bolag.jpg

Är det rätt uppfattat att i ett privat bolag ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen? Jag ställer frågan då jag i flera rättsfall har sett att när uppgiftsfördelning saknas så landar ansvaret på VD:n. Betyder detta att det är VD och inte styrelsen som är att betrakta som arbetsgivarens högsta representant och som ska vara "startpunkt" för uppgiftsfördelningen?

Juristens svar

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (AML). När det är fråga om en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, lägger arbetsmiljölagen arbetsmiljöansvaret på bolaget. Högsta ledningen i ett bolag är dess styrelse. Den som är verkställande direktör (VD) i ett bolag ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det framgår i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen. I den löpande förvaltningen ingår även arbetsmiljöfrågor. Det är därmed korrekt uppfattat att i ett privat bolag så ska uppgiftsfördelningen ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen. Se vägledning från Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker, s. 11–12.

I praktiken går det till så att styrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifter till VD:n som ansvarar för att genomföra dem. VD:n kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer på lägre nivåer i organisationen. Det är dock uppgifter som fördelas och inte ansvar. Det är alltså fortfarande VD:n som ansvarar för att arbetsmiljöuppgifterna verkställs i organisationen och därför kan bli ansvarig när uppgiftsfördelning saknas. Det är dock viktigt att poängtera att arbetsmiljöansvar och straffansvar är två olika saker. Arbetsmiljöansvaret riktar sig till arbetsgivaren, oftast en juridisk person och handlar om en skyldighet att arbeta förebyggande mot ohälsa och olycksfall. Det är först när olyckan varit framme det kan bli tal om straffansvar, och straffansvar riktar sig alltid mot en fysisk person.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsmiljönet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 7 nov 2022

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy