Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Personallån mellan myndigheter

forvaltning-personallan-mellan-myndigheter.jpg

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig och i den klargör utredaren vad som är viktigt att tänka på vid personallån och vad som kan göras för att ännu fler personallån ska bli av.

Under pandemin ställde många myndigheter upp för varandra genom att tillfälligt låna ut sin personal. Men flera personallån blev aldrig av med hänvisning till oklarheter gällande regelverket och det praktiska genomförandet. Justitierådet Thomas Bull gavs därför i uppdrag att reda ut de frågetecken som fanns. Han konstaterar i sin slutredovisning att det inte finns några principiella hinder för myndigheter att låna personal av varandra.

Personallån gagnar också myndigheternas verksamhet, staten som helhet och de enskilda statsanställda. Enligt utredaren kan förutsättningarna för personallån bli bättre, och han anser att myndigheterna bör sträva efter att använda sig av lån i större utsträckning än vad som sker i dag.

– Jag välkomnar att myndigheterna nu får bättre kunskap om hur de kan förbereda sig för personallån. Att myndigheter under regeringen samarbetar genom att låna ut personal skapar förutsättningar för en ökad effektivitet i statsförvaltningen och en bättre beredskap för att hantera krissituationer, säger civilminister Erik Slottner.

Publicerad 15 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024