Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har jag rätt att vara ledig från min ordinarie arbetsgivare för att tjänstgöra inom försvaret?

arbetsrätt_Har-jag-rätt-att-vara-ledig-från-min-ordinarie-arbetsgivare-för-att-tjänstgöra-inom-försvaret.jpg

Frågan om ledighet för att tjänstgöra inom försvaret väcks inte minst med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vad gäller egentligen för svenska arbetstagare som vill tjänstgöra inom det svenska försvaret?

Svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Det innebär att det finns en skyldighet att tjänstgöra inom totalförsvaret. Det kan handla om att tjänstgöra genom allmän tjänsteplikt, värnplikt eller civilplikt. Den så kallade totalförsvarsplikten omfattar samtliga delar av landets försvar. Det kan alltså handla om både traditionell militärtjänst, men också att vara behjälplig vid stora olyckor eller naturkatastrofer.

En arbetstagare har rätt att vara ledig från sin ordinarie arbetsgivare för att tjänstgöra inom det svenska totalförsvaret. Lagen är alltså tvingande till den anställdes fördel. Det innebär att arbetsgivaren måste bevilja arbetstagaren ledighet för militär tjänstgöring inom totalförsvaret.

En arbetstagare har däremot ingen rätt att vara ledig för utbildning till hemvärnssoldat, trots det beviljar ofta arbetsgivare ledighet för utbildningen ändå.

Vad gäller för ersättning för den som är ledig från sin ordinarie anställning och tjänstgör militärt?

Ersättningen för den som tjänstgör militärt inom totalförsvaret utgår i form av en dagpenning från Försäkringskassan, detta eftersom arbetstagaren inte får lön från sin ordinarie arbetsgivare under ledigheten.

Får arbetstagare vara lediga för att bidra med insatser och hjälp i krigsdrabbade länder?

Frågan är högaktuell just nu, inte minst med anledning av krisen i Ukraina. Svaret på frågan är att det är upp till arbetsgivaren att fatta beslut om att bevilja eller avslå en sådan typ av tjänstledighetsansökan. Här finns alltså inga lagrum som reglerar frågan. Väljer arbetsgivaren att bevilja en sådan ledighet, kan det vara bra att skriva ett avtal som reglerar ledighetens tidsperiod och andra villkor. Det kan till exempel handla om villkor för att förlänga ledigheten, eller att avbryta den. Arbetsgivaren har inte heller någon skyldighet att betala ut lön, sjuklön eller att se till att den anställde är försäkrad under en sådan ledighet. Det är helt enkelt upp till arbetsgivaren att bestämma.

Gäller samma regler för anställda medarbetare som blir kallade att tjänstgöra militärt i andra länder?

Det finns inga bestämmelser som ger arbetstagare rätt att vara ledig från sin ordinarie arbetsgivare för att hen är inkallad för att tjänstgöra i ett annat land än Sverige. Arbetsgivaren har därför inte en skyldighet att bevilja ledighet, däremot kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om ledighet. Här bör arbetsgivaren beakta att det till exempel kan finnas lagkrav om militärtjänstgöring i andra länder som den anställde omfattas av, innan en potentiell ledighetsansökan avslås eller beviljas

Av Emma Stéen redaktör och jurist.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan frågesvaret skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 19 maj 2022

Emma Stéen

Jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy