Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Chefers arbetsmiljö inspekteras

arbetsrätt_Chefers-arbetsmiljö-inspekteras.jpg

Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

Enligt Arbetsmiljöverkets egen statistik ligger brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bakom en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige. Första linjens chefer, det vill säga operativa chefer som är närmaste chef över en majoritet av medarbetarna, pressas många gånger både uppifrån och nerifrån i organisationen. Detta kan leda till ohälsa och sjukdom.

Sex av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid, enligt myndighetens senaste arbetsmiljöundersökning. Därutöver uppger hälften av cheferna att de förväntas läsa jobbmejl på sin fritid.

– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

900 inspektioner över hela landet

Myndigheten kommer bland annat att inspektera konsultverksamheter och reklambyråer samt olika slags huvudkontor inom privat sektor. Inspektörerna kommer att genomföra 900 inspektioner över hela landet.

Publicerad 20 jun 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy