Är arbetsskor för medarbetare inom omsorgen skattefria?

arbetsliv-ar-arbetsskor-skattefria.jpg

Är arbetsskor för medarbetare inom omsorgen skattefria om arbetsgivaren väljer att köpa in dem individuellt till varje arbetstagare?

Juristens svar

Information om detta kan hittas hos Skatteverket och närmare bestämt genom att följa denna länk: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324001.html. Förmån av uniform och andra arbetskläder (till exempel skor) är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat. Det framgår av 11 kap. 9 § inkomstskattelagen. Om skorna lämpligen kan användas privat är de alltså inte skattefria (det vill säga att arbetstagaren inte skulle förmånsbeskattas). Med det sagt kan arbetsskor vara skattefria, men det kräver att de skor som arbetstagaren tillhandahåller inom omsorgen inte lämpar sig för någon typ av annan användning.

Min rekommendation är att läsa vidare genom länken ovan, alternativt kontakta Skatteverket för att undersöka om de tilltänkta arbetsskorna anses lämpa sig för privat bruk. Det är den bedömningen som kommer avgöra om arbetsskorna är skattefria eller inte.

Av Emma Stéen, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 2 dec 2022

Emma Stéen

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022