Kurser inom fastighetsrätt och samhällsplanering

Här kan du hitta en kurs i fastighetsrätt som vägleder dig i hur en lantmäteriprocess går till, detaljplaners förhållande till miljöbalken, hur plan- och bygglagen fungerar och mycket mer. Vi har utformat våra kurser i fastighetsrätt och entreprenadrätt för att passa dig som arbetar med entreprenad, samhällsplanering eller inom byggsektorn och vill få djupare kunskap inom ditt område.

Filtrera bland kurserna som visas nedan

Delta på våra kurser och möt både föreläsare och branschkollegor – var du än befinner dig.

Träffa oss i mindre grupper på någon av våra hybridkurser under hösten.

Interaktiva webbkurser som du tar del av i ditt eget tempo.

Låt utbildningen komma till er, skräddarsydd efter era önskemål.

Delta på våra konferenser

Fördjupa dig i de juridiska regleringarna som gäller VA-rätten. Vi ger dig en bred genomgång av de mest relevanta delarna.

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Stefan Rubenson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Samhällsbyggnadsnämndens arbete styrs av flera olika lagar och regler. Vi erbjuder kundanpassad utbildning där vi går igenom regleringen i alla dessa lagar. Utbildningen ger en heltäckande bild av ärendehanteringen i stort och nämndens ansvar för myndighetsutövningen.

Kurs: Juridik för ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kurs: Uppstartarpaket 2 - kamerabevakning och dataskydd i drönarverksamhet

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Joel Sköld Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Lär dig grunderna inom drönarjuridik och nya regler för drönaranvändning.

Kurs: Utbildning i drönarjuridik

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Joel Sköld Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

I kursen reder vi bland mycket annat ut hur du bör agera inom ramen för en ledningsrättsförrättning. Kursen varvas med teoretiska och praktiska inslag.

Kurs: Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Tomas Vesterlin Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Behöver du lära dig mer om lokalhyresjuridik? Här får du en grundlig genomgång, med praktiska tips och mallar för bland annat uppsägning av hyresavtal.

Kurs: Kommersiell lokalhyresjuridik

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Martina Slorach, Stefan Flemström Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Den här kursen behandlar bygglovet ur ett fördjupningsperspektiv. Vi går igenom lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor.

Kurs: Bygglov idag – lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Johannes Holmgren Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen tar ett helhetsgrepp på ersättningsrätten med koppling till fast egendom. Vi går igenom ersättningslagstiftningen, markåtkomst, intrång med mera.

Kurs: Ersättning vid intrång och lösen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Leif Norell Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Under den här kursen går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal och vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal. 

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Tomas Vesterlin Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursledare Johannes Holmgren ger dig en grundläggande genomgång av plan- och bygglagen, med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna.

Kurs: Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Johannes Holmgren Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Gå till sida: , 1 , 2 (denna sida),