Kurs - Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar

Vi erbjuder en fördjupningskurs för dig som arbetat med dessa frågor några år och är väl initierad i frågorna. Kursen Offentlig upphandling av byggentreprenader behandlar ett antal frågeställningar som har sin utgångspunkt i upphandling av byggentreprenader med kopplingar till gränsande rättsområden.

Det upphandlingsrättsliga regelverket och tillämpningen i domstolar, när det gäller upphandlingar av komplexa tjänster och byggentreprenader, är komplicerat och svårnavigerat. Inom byggentreprenad- och konsultupphandlingar används dessutom de inom sektorn relevanta standardavtalen samt systemet med administrativa föreskrifter. Detta skapar extra komplexitet i genomförande av dessa upphandlingar.

Kursen innehåller en fördjupad genomgång inom det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna. Vi behandlar även kopplingar till, och samspelet med, de entreprenadrättsliga standardavtalen samt aktuell sektorspecifik rättspraxis inom området. 

Deltagarcitat från förra tillfället:
"Bra kurs med bra koppling till verkligheten"
"Gedigen utbildning med en utmärkt föreläsare som kunde svara på frågor"
"Utmärkt kurs, bra material och strålande föreläsare"

Föreläsare

Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma


Så här säger Per-Ola Bergqvist om kursen:
”En utbildning för dig som vill fördjupa ditt kunnande inom byggentreprenadupphandling och angränsande rättsområden och samspelet med entreprenadjuridiken.”

Programpunkter för utbildningen

 • Upphandling av hyresvärdar och exploateringsavtal – när, var och hur?
 • Bruket av ”eller likvärdigt” vid upphandlingar av byggentreprenader – när, var och hur?     
   -Tekniska specifikationer.
   - Krav på miljölednings- och kvalitetssystem. 
   - Märken som bevis – särskilt om krav på miljöbyggnad.  
 • Särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar av byggentreprenader.
 • Ändringar av ingångna kontrakt och ÄTA enligt byggbranschens standardavtal.
 • Utmaningar vid upphandlingar av mängdförteckningar och MER-systemet.
 • Offentlig upphandling och partnering – möjligt?  

Kontakt

Har du frågor om kursen Offentlig upphandling av byggentreprenad eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom upphandling, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000