Kundanpassade utbildningar inom drönarjuridik

Drönare har idag blivit lika enkla att få tag på som att flyga med. Samtidigt behöver du hålla dig uppdaterad på regelverket. Därför hjälper och utbildar vi dig för att du ska kunna använda drönare på ett säkert och juridiskt tryggt sätt i din organisation.

Säkerhet i första hand

Drönarna är lätta att använda. Det är dock inte lika lätt att hantera situationer där drönaren inte fungerar som det var tänkt eller råkar hamna i oönskade lägen. Många organisationer råkar därför ut för olyckor när de börjar använda drönare. Det kan handla om krascher där drönaren skadas men också om person- och materialskador. De flesta olyckor kan dock undvikas. Med rätt procedurer och säkerhetstänk från början kan ni minimera ekonomiska och juridiska risker med att använda drönare.

Regler för drönare

Regelverket för drönare har förändrats en hel del den senaste tiden och även om dagens svenska regler är väldigt tillåtande finns det några saker som är viktiga att känna till för den som opererar drönare. Det är bland annat viktigt att veta hur högt man får flyga med drönare och vilka restriktioner som gäller vid exempelvis flygplatser och helikopterlandningsplatser. Ska drönaren användas för att ta bilder är det också viktigt att känna till regler för integritetsskydd och spridningstillstånd. 

Redan nästa sommar kan dessutom EASAs nya EU-gemensamma regelverk börja gälla vilket innebär nya krav på operatören. Det är en god idé att redan nu börja arbeta utifrån en del av regelförslagen som presenterats för att höja sin säkerhetsnivå och vara bättre förberedd när de nya reglerna införs. 

Hur kan vi hjälpa till?

  • Utbildning för administratörer eller operatörer i drönarjuridik och flygsäkerhet.
  • Rådgivning och konsultation i drönarfrågor.
  • Översyn och granskning av organisationen för er drönarverksamhet.
  • Vi har även en grundkurs om drönarjuridiken i praktiken. Läs mer om kursen här

Hör gärna av dig om du vill veta mer!