Drönare – skräddarsydd utbildning och kundanpassade kurser

Drönare har idag blivit lika enkla att få tag på som att flyga med. Samtidigt behöver du efterleva ett regelverk som är i ständig förändring. Därför skräddarsyr vi utbildningar och kurser för att du ska kunna använda drönare på ett säkert och juridiskt tryggt sätt i din organisation.

Säkerhet i första hand

Dagens drönare är lätta att använda och har goda flygegenskaper. Det är dock inte lika lätt att hantera situationer där drönaren inte fungerar som det var tänkt eller råkar hamna i oönskade lägen. Många organisationer råkar därför ut för olyckor när de börjar använda drönare. Det kan handla om krascher där drönaren skadas men också om person-​ och materialskador. De flesta olyckor kan dock undvikas. Med rätt procedurer och säkerhetstänk från början kan ni minimera ekonomiska och juridiska risker med att använda drönare.

Regler för drönare

Regelverket för drönare har förändrats en hel del den senaste tiden och även om dagens svenska regler är väldigt tillåtande finns det en del saker som är viktiga att känna till för den som opererar drönare. Det är bland annat viktigt att veta hur högt man får flyga med drönare och vilka restriktioner som gäller vid exempelvis flygplatser och helikopterlandningsplatser. Ska drönaren användas för att ta bilder är det också viktigt att känna till regler för integritetsskydd och spridningstillstånd. 

Redan nästa sommar kommer dessutom ett nytt EU-​gemensamt regelverk börja gälla vilket innebär nya krav på såväl pilot och operatör som själva drönaren. Några av nyheterna rör utbildningskrav för piloter och andra på arbetsplatser där drönare används. Det är en god idé att redan nu börja förbereda organisation och piloter för att höja sin säkerhetsnivå och vara bättre förberedd när de nya reglerna börjar tillämpas.

Hur kan vi hjälpa till?

  • Utbildning för piloter eller andra i organisationen i drönarjuridik och flygsäkerhet.
  • Rådgivning och konsultation i drönarfrågor. (Exempelvis upprättande av operativa procedurer/rutiner, riskbedömning, tillståndsansökningar, dataskydd/kamerabevakning)
  • Översyn och granskning av organisationen för er drönarverksamhet.
  • För att hjälpa er att efterleva de nya kraven på drönaroperatörer som börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021 erbjuder vi två olika uppstartspaket: 

    Uppstartspaket 1 – Drönaroperatör, som är inriktat på det operativa ansvaret vid drönaranvändning. 

    Uppstartspaket 2 – Kamerabevakning och dataskydd i drönarverksamhet, som är inriktat på efterlevnad av reglerna för kamerabevakning och dataskydd. 

Videolänk eller på plats hos er

Utbildningen håller vi gärna via videokonferens eller på plats hos er. Vi kan även hålla kursen i våra lokaler i Stockholm, Helsingborg eller Karlstad.

En skräddarsydd utbildning eller kurs kan omfatta en halvdag, heldag eller flera kursdagar i en serie. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!