Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

FN:s barnkonvention föreslås bli svensk lag

Regeringen föreslår i en proposition att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i svensk lag.

21 mar 2018

Religiösa inslag i skolväsendet ska utredas

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. 

19 mar 2018

Grundläggande behörighet för yrkesprogram föreslås

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning

28 feb 2018

Offentlighetsprincipen föreslås omfatta även friskolor

Rätten att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor. Det föreslår regeringen i en remiss som nu lämnas över till Lagrådet.

19 feb 2018

Obligatorisk prao från höstterminen 2018

Regeringen har tagit beslut om att prao under minst tio dagar blir obligatoriskt för skolelever och det blir huvudmännens ansvar att ordna prao för eleverna.

13 feb 2018

Har elever i den nu obligatoriska förskoleklassen skolplikt?

Gäller samma lagändring grundsärskolan? Eller går barn först förskolan, förskoleklass och sedan åk 1 i grundsärskolan likt idag?

5 feb 2018

Uppsatserna i de nationella proverna ska digitaliseras i höst

Riksdagen har beslutat att de nationella proven ska digitaliseras. Som ett första steg i processen ska uppsatsdelarna av de nationella proven skrivas på dator från och med hösten 2018.

30 jan 2018

Regeringen föreslår att vinsterna i välfärden begränsas

Idag har regeringen överlämnat lagrådsremissen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. Förslaget innebär en begränsning av hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå.

19 jan 2018

Nya lagar på skolområdet från och med 1 januari 2018

Den 1 januari trädde ändringar i skollagen i kraft, nämligen de om nationella prov, obligatorisk förskoleklass och politisk information i skolan. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär.

3 jan 2018

Stort behov av fler lärare

Enligt statistik från Skolverket behöver svenska skolor och förskolor rekrytera 77 000 heltidstjänster under de kommande fem åren. De största rekryteringsbehoven finns i grundskolan och förskolan.

21 dec 2017

Kommuner förbättrar sin säkerhet vid skolskjuts

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har följt upp en enkätundersökning från 2009 och konstaterar att det har blivit lite säkrare för barn som åker skolskjuts. 

18 dec 2017

Krav på skoluniform strider mot lagen

En skolas ordningsregler innehöll bestämmelser om att eleverna skulle bära enhetlig klädsel som de kostnadsfritt fick av skolan. Skolinspektionen konstaterar att detta strider mot lagen.

6 dec 2017

Förskoleklassen blir obligatorisk

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att förskoleklassen ska bli obligatorisk. Regeringen lämnade ursprungligen förslaget efter att riksdagen uppmanade regeringen att utreda möjligheterna om att införa tioårig grundskola.

29 nov 2017

Fler sommarkurser för snabbare väg till läraryrket

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 2000 nya högskoleplatser för sommarkurser ska införas. Regeringen vill särskilt prioritera fler platser vid lärarutbildningarna.

27 nov 2017

8 av 10 lärare känner till elever i behov av särskilt stöd som inte får det

Åtta av tio högstadielärare känner till att elever i behov av särskilt stöd inte får det. Granskningen visar att bristen är som störst i skolor med elever som har sämre socioekonomiska förutsättningar. 

23 nov 2017

Så påverkas skollagen ifall bestämmelserna om diskriminering införlivas

I den statliga offentliga utredningen om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) som redovisades i december 2016 föreslås ett antal ändringar i regleringen av skolornas ansvar att förhindra kränkande behandling och olika former av diskriminering, bland annat trakasserier och sexuella trakasserier.

16 nov 2017

Svenska elever är bland de bästa på demokrati- och samhällsfrågor

Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor.  I den internationella undersökningen ICCS 2016 fick Sverige det bästa resultatet av 21 deltagande länder. 

14 nov 2017

JO riktar kritik mot skola som dröjde med att med att lämna ut offentliga handlingar

I början av juni i år begärde en elev att få sina betyg skickade till sig via e-post. En månad senare hade skolan ännu inte lämnat ut betygen. JO riktar kritik mot skolan med anledning av dröjsmålet.  

10 nov 2017

Regeringens insatser för att stärka läsningen

Regeringen genomför en rad olika insatser och aktiviteter för att stärka läsningen både i och utanför skolan. 

1 nov 2017

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och GDPR

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen skolans arbete mot kränkande behandling och hur ska huvudmän förhålla sig till den nya lagstiftningen? 

20 okt 2017

11 , 12 , 13 , 14 , 15 (denna sida) , 16 , 17 , 18 , 19 ,