Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Offentlighetsprincipen föreslås omfatta även friskolor

Rätten att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor. Det föreslår regeringen i en remiss som nu lämnas över till Lagrådet.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor. Huvudmännen ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL, vilket innebär att anställda och uppdragstagare i verksamheten ska omfattas av meddelarskydd enligt OSL i stället för lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Regeringen föreslår vidare att arkivlagen ändras, så att samma regler gällande arkivering av handlingar gäller för såväl kommunala myndigheter som för huvudmän för fristående skolor.

Även skollagens bestämmelser om registerkontroll föreslås ändras. Registerutdrag för personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i vissa delar av skolväsendet ska inte längre lämnas, utan i stället visas upp. Dessa bestämmelser ska utvidgas till att gälla även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 i fråga om registerkontroll, och i övrigt den 1 juli 2019.

Arbetar du med skolfrågor?

Läs mer om vårt beslutsstöd på det skoljuridiska området. 

Publicerad 19 feb 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy