Uppsatserna i de nationella proverna ska digitaliseras i höst

Riksdagen har beslutat att de nationella proven ska digitaliseras. Som ett första steg i processen ska uppsatsdelarna av de nationella proven skrivas på dator från och med hösten 2018. 

Från hösten 2018 blir det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Förändringen gäller i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, gymnasieskolan och i komvux på gymnasial nivå. Att skriva uppsatsdelen på dator är endast ett första steg i digitaliseringen av proven. Digitala prov i sin helhet finns på plats först 2022. 

För att stötta skolor vid införandet av digitala nationella prov kommer Skolverket genomföra en försöksverksamhet med ett urval skolor inför förändringen. Skolverket kommer bland annat att förmedla information från försöksverksamheten och beskriva kraven på it-miljön för att proven ska kunna genomföras. I dagsläget använder skolor olika digitala verktyg och/eller digitala enheter vid genomförandet av nationella prov och så kommer det att se ut även fortsättningsvis.  

I god tid inför att digitala prov införs kommer skolorna få information om hur och på vilket sätt genomförandet går till, enligt Skolverket. 

Senast uppdaterad 30 jan 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området