Uppsatserna i de nationella proverna ska digitaliseras i höst - JP Infonet

Uppsatserna i de nationella proverna ska digitaliseras i höst

Riksdagen har beslutat att de nationella proven ska digitaliseras. Som ett första steg i processen ska uppsatsdelarna av de nationella proven skrivas på dator från och med hösten 2018. 

Från hösten 2018 blir det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Förändringen gäller i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, gymnasieskolan och i komvux på gymnasial nivå. Att skriva uppsatsdelen på dator är endast ett första steg i digitaliseringen av proven. Digitala prov i sin helhet finns på plats först 2022. 

För att stötta skolor vid införandet av digitala nationella prov kommer Skolverket genomföra en försöksverksamhet med ett urval skolor inför förändringen. Skolverket kommer bland annat att förmedla information från försöksverksamheten och beskriva kraven på it-miljön för att proven ska kunna genomföras. I dagsläget använder skolor olika digitala verktyg och/eller digitala enheter vid genomförandet av nationella prov och så kommer det att se ut även fortsättningsvis.  

I god tid inför att digitala prov införs kommer skolorna få information om hur och på vilket sätt genomförandet går till, enligt Skolverket. 

Senast uppdaterad 30 jan 2018

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området