Nya lagar på skolområdet från och med 1 januari 2018 - JP Infonet

Nya lagar på skolområdet från och med 1 januari 2018

Den 1 januari trädde ändringar i skollagen i kraft, nämligen de om nationella prov, obligatorisk förskoleklass och politisk information i skolan. Reglerna om obligatorisk förskoleklass ska dock inte börja tillämpas förrän höstterminen 2018. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär.

Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala

I syfte att utjämna variationer i betygssättning runt om i landet införs lagändringar som ska klargöra de nationella provens funktion. Till att börja med säger lagändringen att lärare inte bör rätta sina egna elevers nationella prov. För det andra ska de nationella proven vara avidentifierade vid rättningstillfället. Vidare införs nya paragrafer i skollagen som klargör att resultatet på ett nationellt prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Slutligen ska proven även digitaliseras. Digitala prov ska öka likvärdigheten i betygssystemet och göra hanteringen av de nationella proven effektivare.

Obligatorisk förskoleklass

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper. Ändringen började gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de elever som börjar höstterminen 2018. 

Politisk information i skolan

Osäkerhet om hur politiska partier får bjudas in till skolor har lett till passivitet från skolornas sida, vilket regeringen menar kan äventyra skolornas demokratiuppdrag. I och med lagändringen ska nu rektor besluta om hur politiska partier ska bjudas in och urvalet ska ske på objektiva grunder. Det ska inte vara möjligt att formulera urvalsgrunden så att specifika partier medvetet utesluts. 

Arbetar du med skolfrågor?

Läs mer om vårt beslutsstöd på det skoljuridiska området. 

Senast uppdaterad 3 jan 2018

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området