Logga in

Glömt ditt lösenord?

Grundläggande behörighet för yrkesprogram föreslås

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Målet med förslaget är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar.

 

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden i Sverige är bristen på rätt utbildad arbetskraft. I dag finns det cirka 100 000 lediga jobb och ungefär 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag uppger att de har svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft. Yrkesprogrammen är basen för industrins kompetensförsörjning, men antalet elever på yrkesprogram har sjunkit drastiskt. 

För att locka fler elever tror regeringen på att attraktiviteten behöver stärkas och därför vill de återinföra grundläggande behörighet för yrkesprogram. Regeringen föreslår följaktligen att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning. För att inte minska de yrkeskurser som ingår i utbildningen föreslår regeringen att programmen ska utökas till 2700 eller 2800 gymnasiepoäng. I praktiken innebär det mer undervisningstid i svenska och engelska. Dock ska det gå att välja bort de behörighetsgivande kurserna om man önskar och då, precis som i dag, läsa 2500 poäng. 

Publicerad 28 feb 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy