Grundläggande behörighet för yrkesprogram föreslås - JP Infonet

Grundläggande behörighet för yrkesprogram föreslås

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Målet med förslaget är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar.

 

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden i Sverige är bristen på rätt utbildad arbetskraft. I dag finns det cirka 100 000 lediga jobb och ungefär 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag uppger att de har svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft. Yrkesprogrammen är basen för industrins kompetensförsörjning, men antalet elever på yrkesprogram har sjunkit drastiskt. 

För att locka fler elever tror regeringen på att attraktiviteten behöver stärkas och därför vill de återinföra grundläggande behörighet för yrkesprogram. Regeringen föreslår följaktligen att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning. För att inte minska de yrkeskurser som ingår i utbildningen föreslår regeringen att programmen ska utökas till 2700 eller 2800 gymnasiepoäng. I praktiken innebär det mer undervisningstid i svenska och engelska. Dock ska det gå att välja bort de behörighetsgivande kurserna om man önskar och då, precis som i dag, läsa 2500 poäng. 

Senast uppdaterad 28 feb 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området