Grundläggande behörighet för yrkesprogram föreslås

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Målet med förslaget är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar.

 

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden i Sverige är bristen på rätt utbildad arbetskraft. I dag finns det cirka 100 000 lediga jobb och ungefär 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag uppger att de har svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft. Yrkesprogrammen är basen för industrins kompetensförsörjning, men antalet elever på yrkesprogram har sjunkit drastiskt. 

För att locka fler elever tror regeringen på att attraktiviteten behöver stärkas och därför vill de återinföra grundläggande behörighet för yrkesprogram. Regeringen föreslår följaktligen att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning. För att inte minska de yrkeskurser som ingår i utbildningen föreslår regeringen att programmen ska utökas till 2700 eller 2800 gymnasiepoäng. I praktiken innebär det mer undervisningstid i svenska och engelska. Dock ska det gå att välja bort de behörighetsgivande kurserna om man önskar och då, precis som i dag, läsa 2500 poäng. 

Senast uppdaterad 28 feb 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området