Krav på skoluniform strider mot skollagen - JP Infonet

Krav på skoluniform strider mot skollagen

En skolas ordningsregler innehöll bestämmelser om att eleverna skulle bära enhetlig klädsel som de kostnadsfritt fick av skolan. Om en elev bröt mot reglerna utfärdade skolan i första hand en varning och vid tre varningar fick eleven kvarsittning. Skolinspektionen konstaterar att detta strider mot skollagen.

En fristående skola beslutade i sina ordningsregler om vilka kläder eleverna skulle ha på sig i skolan för att förstärka sin internationella profil. Ordningsreglerna sa att om någon elev bröt mot reglerna skulle eleven antingen få en varning eller visas ut ur klassrummet. Efter att ha fått tre varningar skulle eleven få 15 minuters kvarsittning samt att kontakt med rektor och vårdnadshavare skulle tas. Elever och vårdnadshavare hade undertecknat ordningsreglerna och några klagomål hade inte inkommit.

Att kräva av elever att de ska bära enhetlig klädsel strider mot skollagen

Skolinspektionen konstaterar att skolan inte följt skollagen. Dels har de upprättat regler om hur eleverna ska vara klädda och sedan har de också formulerat disciplinära åtgärder som ska vidtas om eleverna inte följer dessa regler. Detta är inte förenligt med bestämmelserna i skollagen. Skolinspektionen påpekar att elevernas klädsel handlar om individens frihet och integritet. I skollagen såväl som i läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet. Av denna anledning understryker Skolinspektionen att en skolas ordningsregler endast i undantagsfall får omfatta regler om hur elever ska vara klädda, exempelvis om det krävs av säkerhets- eller ordningsskäl.

Skolinspektionen påpekar också att det inte är olagligt att kostnadsfritt erbjuda elever en enhetlig klädsel. Detta förekommer många gånger på yrkesprogram och skolor med idrottsinriktning. Felaktigheten uppstår när det finns ett krav på enhetlig klädsel som leder till disciplinära åtgärder om en elev bryter mot reglerna.

Arbetar du med skolfrågor?

Läs mer om vårt beslutsstöd på det skoljuridiska området. 

 

Senast uppdaterad 6 dec 2017

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området