Krav på skoluniform strider mot skollagen

En skolas ordningsregler innehöll bestämmelser om att eleverna skulle bära enhetlig klädsel som de kostnadsfritt fick av skolan. Om en elev bröt mot reglerna utfärdade skolan i första hand en varning och vid tre varningar fick eleven kvarsittning. Skolinspektionen konstaterar att detta strider mot skollagen.

En fristående skola beslutade i sina ordningsregler om vilka kläder eleverna skulle ha på sig i skolan för att förstärka sin internationella profil. Ordningsreglerna sa att om någon elev bröt mot reglerna skulle eleven antingen få en varning eller visas ut ur klassrummet. Efter att ha fått tre varningar skulle eleven få 15 minuters kvarsittning samt att kontakt med rektor och vårdnadshavare skulle tas. Elever och vårdnadshavare hade undertecknat ordningsreglerna och några klagomål hade inte inkommit.

Att kräva av elever att de ska bära enhetlig klädsel strider mot skollagen

Skolinspektionen konstaterar att skolan inte följt skollagen. Dels har de upprättat regler om hur eleverna ska vara klädda och sedan har de också formulerat disciplinära åtgärder som ska vidtas om eleverna inte följer dessa regler. Detta är inte förenligt med bestämmelserna i skollagen. Skolinspektionen påpekar att elevernas klädsel handlar om individens frihet och integritet. I skollagen såväl som i läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet. Av denna anledning understryker Skolinspektionen att en skolas ordningsregler endast i undantagsfall får omfatta regler om hur elever ska vara klädda, exempelvis om det krävs av säkerhets- eller ordningsskäl.

Skolinspektionen påpekar också att det inte är olagligt att kostnadsfritt erbjuda elever en enhetlig klädsel. Detta förekommer många gånger på yrkesprogram och skolor med idrottsinriktning. Felaktigheten uppstår när det finns ett krav på enhetlig klädsel som leder till disciplinära åtgärder om en elev bryter mot reglerna.

Arbetar du med skolfrågor?

Läs mer om vårt beslutsstöd på det skoljuridiska området. 

 

Senast uppdaterad 6 dec 2017

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området