Krav på skoluniform strider mot lagen

En skolas ordningsregler innehöll bestämmelser om att eleverna skulle bära enhetlig klädsel som de kostnadsfritt fick av skolan. Om en elev bröt mot reglerna utfärdade skolan i första hand en varning och vid tre varningar fick eleven kvarsittning. Skolinspektionen konstaterar att detta strider mot skollagen.

En fristående skola beslutade i sina ordningsregler om vilka kläder eleverna skulle ha på sig i skolan för att förstärka sin internationella profil. Ordningsreglerna sa att om någon elev bröt mot reglerna skulle eleven antingen få en varning eller visas ut ur klassrummet. Efter att ha fått tre varningar skulle eleven få 15 minuters kvarsittning samt att kontakt med rektor och vårdnadshavare skulle tas. Elever och vårdnadshavare hade undertecknat ordningsreglerna och några klagomål hade inte inkommit.

Att kräva av elever att de ska bära enhetlig klädsel strider mot lagen

Skolinspektionen konstaterar att skolan inte följt lagen. Dels har de upprättat regler om hur eleverna ska vara klädda och sedan har de också formulerat disciplinära åtgärder som ska vidtas om eleverna inte följer dessa regler. Detta är inte förenligt med bestämmelserna i skollagstiftningen. Skolinspektionen påpekar att elevernas klädsel handlar om individens frihet och integritet. I skollagstiftningen såväl som i läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet. Av denna anledning understryker Skolinspektionen att en skolas ordningsregler endast i undantagsfall får omfatta regler om hur elever ska vara klädda, exempelvis om det krävs av säkerhets- eller ordningsskäl.

Skolinspektionen påpekar också att det inte är olagligt att kostnadsfritt erbjuda elever en enhetlig klädsel. Detta förekommer många gånger på yrkesprogram och skolor med idrottsinriktning. Felaktigheten uppstår när det finns ett krav på enhetlig klädsel som leder till disciplinära åtgärder om en elev bryter mot reglerna.

Arbetar du med skolfrågor?

Läs mer om vårt beslutsstöd på det skoljuridiska området. 

 

Publicerad 6 dec 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022