Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Migrationsdomstolen i Malmö vägrar tillämpa den nya gymnasielagen

Efter en lagprövning finner domstolen att den delen av lagstiftningen som handlar om sänkt beviskrav för identitet är så bristfällig att det inte kan tillämpas.

6 jul 2018

Nya förvaltningslagens tillämpningsområde

Den nya förvaltningslagen ska tillämpas i fler situationer än tidigare genom att begränsningen i tillämpningsområdet till myndighetsutövning tas bort. Läs mer om det här! 

29 jun 2018

Elever i behov ska få rätt stöd i rätt tid

1 juli 2019 införs bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser i skolan. Läs om hur garantin ska förberedas här! 

28 jun 2018

Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018

Den 1 juli trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner. Läs vilka förändringarna är här! 

28 jun 2018

Regeringen tycker att förskolan behöver en förnyad läroplan

Här kan du läsa om några av de förslag till ändringar som regeringen planerar. 

15 jun 2018

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir nu lag i Sverige.

14 jun 2018

Tillståndskrav inom välfärdsområdet borde omfatta även kommuner

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att även kommuner borde omfattas av nya krav för att få tillstånd till att bedriva verksamhet inom välfärden.

11 jun 2018

Reglering av vinster i välfärden ska inte införas

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att införa en reglering av vinsterna i välfärden. 

8 jun 2018

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande

Har ensamkommande möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå – om vissa krav är uppfyllda? Läs mer!

8 jun 2018

Lovskola – det här behöver du ha koll på

Grundskolor är skyldiga att erbjuda sina elever lovskola, men vilka regler gäller för lovskola? Läs om det här!

29 maj 2018

Kan GDPR sätta stopp för skolfotografering?

I Sundsvall väljer man att sluta med skolfotografering, men är detta något man måste göra? 

28 maj 2018

Nya lagar och regler som rör skolområdet med JP Webbkurs

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Skola!

2 maj 2018

Ämnesbetyg kan komma att ersätta kursbetyg i gymnasieskolan

En särskild utredare ska utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

27 apr 2018

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande gymnasiestuderande

Regeringen föreslår i en proposition att vissa ensamkommande ungdomar ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd. 

20 apr 2018

Nya propositioner på skolområdet

Här har vi samlat aktuella propositioner som berör skolområdet

28 mar 2018

Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i skolan

Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. 

27 mar 2018

Bättre förutsättningar i skolan för nyanlända elever

Regeringen föreslår i en proposition att nyanlända elever som tas emot inom skolan i högstadiet, grundskolan eller specialskolan ska få en individuell studieplan upprättad.

23 mar 2018

FN:s barnkonvention föreslås bli svensk lag

Regeringen föreslår i en proposition att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i svensk lag.

21 mar 2018

Religiösa inslag i skolväsendet ska utredas

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. 

19 mar 2018

10 , 11 , 12 , 13 , 14 (denna sida) , 15 , 16 , 17 , 18 ,