Högpresterande elever saknar utmaningar i undervisningen | JP Infonet

Högpresterande elever saknar utmaningar i undervisningen

Skolinspektionen har i en ny granskning kommit fram till att högpresterande elever ofta saknar anpassade utmaningar i undervisningen. Speciellt utmärker sig matematikundervisningen. På över 40 procent av de granskade matematiklektionerna får eleverna inte tillräckliga utmaningar.

I utredningen undersöker Skolinspektionen om eleverna får tillräckligt med stöd och stimulans för att fortsätta prestera på en hög nivå. Granskningen omfattar 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program.

skola_hogpresterande16x9.jpg

Granskningen visar att flertalet av de granskade skolorna behöver utveckla undervisningen för de högpresterande eleverna. Rektors pedagogiska ledarskap är en viktig del i detta arbete. Följande iakttagelser framkommer av granskningen:

 • Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera skolor.
 • Undervisningen i matematik behöver utvecklas.
 • Högpresterande elever ges inte tillräcklig återkoppling och tydliga instruktioner.
 • Det krävs inte bara tempohöjning för att lyckas med en utmanande undervisning.
 • Samverkan kring högpresterande elever prioriteras sällan.
 • De högpresterande eleverna ges inte tillräckliga förutsättningar att hantera prestationsrelaterad stress.
 • Det är fler flickor än pojkar som uppger att de saknar utmaningar i undervisningen.

Skolinspektionen identifierar fyra områden som är särskilt viktiga för högpresterande elever: utmaningar i undervisningen, samverkan mellan lärarna, motivationshöjande åtgärder och elevhälsans arbete. 

Här spelar huvudmannen en stor roll, menar Skolinspektionen. Huvudmännen som är ytterst ansvariga för verksamheten behöver följa upp resultaten även för de högpresterande eleverna. Huvudmännen behöver även följa upp undervisningens kvalitet inom och mellan skolor så att alla elever, oavsett om det handlar om elever med låga eller höga betyg, får en likvärdig utbildning.

Senast uppdaterad 5 dec 2018

Mer om Skola
Utbildningar
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området