Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

”Genom kommentaren ges en god grund att stå på för att tillämpa reglerna i medborgarskapslagen”

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

Statlig ersättning till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn och unga

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

Regeringen föreslår att socialnämnden ska få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om LVU.

19 feb 2019

Över 5 000 har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

Föräldrar döms för förberedelse till äktenskapstvång

Hovrätten dömer föräldrarna till en då 13-årig flicka från Syrien för förberedelse till äktenskapstvång.

6 dec 2018

Skolan särskilt viktig för barn som flytt

Det är avgörande för både barnet och för samhället att ett barn som flytt till Sverige får en bra start i sitt nya land.

26 okt 2018

Nya gymnasielagen – läget just nu

Här får du en snabb sammanfattning av vad som hänt hittills och hur rättsläget ser ut just nu.

17 okt 2018

Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning

Migrationsverket ska ta fram föreskrifter som förtydligar de krav som ska ställas på eleverna.

4 okt 2018

Migrationsöverdomstolen konstaterar att den nya gymnasielagen får tillämpas

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas.

25 sep 2018

När upphör rätten till ersättning vid en åldersuppskrivning?

Kommuner kommer i vissa fall att få stå för boendekostnader utan rätt till ersättning när ensamkommande får sin ålder uppskriven. Det konstaterar kammarrätten i Jönköping.

24 sep 2018

Så fördelas preliminärt välfärdsmiljarderna 2019

SKL har uppdaterat beräkningarna av de så kallade välfärdsmiljarderna för kommuner och landsting och presenterar ett preliminärt utfall för år 2019.

17 sep 2018

Migrationsdomstolen i Malmö vägrar tillämpa den nya gymnasielagen

Efter en lagprövning finner domstolen att den delen av lagstiftningen som handlar om sänkt beviskrav för identitet är så bristfällig att det inte kan tillämpas.

6 jul 2018

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande

Har ensamkommande möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå – om vissa krav är uppfyllda? Läs mer!

8 jun 2018

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande gymnasiestuderande

Regeringen föreslår i en proposition att vissa ensamkommande ungdomar ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd. 

20 apr 2018

Förstärkt tillfälligt kommunstöd för ensamkommande ungdomar

I vårändringsbudgeten stärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig bo kvar. 

5 apr 2018

FN:s barnkonvention föreslås bli svensk lag

Regeringen föreslår i en proposition att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i svensk lag.

21 mar 2018

Förslag om jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen har i en ny proposition lämnat förslag som syftar till en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.

2 mar 2018

Inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun

Länsstyrelsen beslutade att upphäva Vellinge kommuns beslut att införa ett förbud mot tiggeri inom vissa områden i kommunen. Vellinge kommun överklagade beslutet, men Förvaltningsrätten i Malmö slår fast att Länsstyrelsens beslut ska kvarstå. 

8 feb 2018

Regeringen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Polismyndigheten ska få rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. 

25 jan 2018

1 (denna sida) , 2 , 3 ,