Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning

Efter Migrationsöverdomstolens beslut som slog fast att den nya gymnasielagen får tillämpas ska nu Migrationsverket ta fram föreskrifter som förtydligar de krav som ska ställas på eleverna för att få förlängt uppehållstillstånd. De grundas på deltagande i undervisning, närvaro och möjligen också studieresultat.

Migrationsöverdomstolen ger klartecken för Migrationsverket att återigen börja pröva ansökningar om uppehållstillstånd för ensamkommande, enligt nya gymnasielagen. Migrationsverket ska nu ta fram föreskrifter för vilka krav som ska ställas för att få förlängt uppehållstillstånd. Kraven som ska ställas kommer sättas utifrån aspekterna deltagande i undervisning, närvaro och eventuellt studieresultat.

skola_gynmasielag_migration16x9.jpg

I dagsläget är bedömningsgrunden för uppehållstillstånd en avsikt att studera från den sökandes sida. Den som ansöker måste kunna visa att det finns en avsikt att studera. Under året ska tydligare riktlinjer tas fram för vad som krävs i form av aktivt deltagande och vad som övrigt förväntas för att få förlängt uppehållstillstånd.

Den nya gymnasielagen är omdebatterad och kantas av en rad frågor gällande vilka som berörs av lagen och när besked på ansökningarna kommer ges. Sista ansökningsdag var den 30 september. Migrationsverket rapporterar att 10 557 ungdomar under måndagen den 1 oktober hade fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över.

Publicerad 4 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024