Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning

Efter Migrationsöverdomstolens beslut som slog fast att den nya gymnasielagen får tillämpas ska nu Migrationsverket ta fram föreskrifter som förtydligar de krav som ska ställas på eleverna för att få förlängt uppehållstillstånd. De grundas på deltagande i undervisning, närvaro och möjligen också studieresultat.

Migrationsöverdomstolen ger klartecken för Migrationsverket att återigen börja pröva ansökningar om uppehållstillstånd för ensamkommande, enligt nya gymnasielagen. Migrationsverket ska nu ta fram föreskrifter för vilka krav som ska ställas för att få förlängt uppehållstillstånd. Kraven som ska ställas kommer sättas utifrån aspekterna deltagande i undervisning, närvaro och eventuellt studieresultat.

skola_gynmasielag_migration16x9.jpg

I dagsläget är bedömningsgrunden för uppehållstillstånd en avsikt att studera från den sökandes sida. Den som ansöker måste kunna visa att det finns en avsikt att studera. Under året ska tydligare riktlinjer tas fram för vad som krävs i form av aktivt deltagande och vad som övrigt förväntas för att få förlängt uppehållstillstånd.

Den nya gymnasielagen är omdebatterad och kantas av en rad frågor gällande vilka som berörs av lagen och när besked på ansökningarna kommer ges. Sista ansökningsdag var den 30 september. Migrationsverket rapporterar att 10 557 ungdomar under måndagen den 1 oktober hade fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över.

Senast uppdaterad 4 okt 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy