Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning - JP Infonet

Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning

Efter Migrationsöverdomstolens beslut som slog fast att den nya gymnasielagen får tillämpas ska nu Migrationsverket ta fram föreskrifter som förtydligar de krav som ska ställas på eleverna för att få förlängt uppehållstillstånd. De grundas på deltagande i undervisning, närvaro och möjligen också studieresultat.

Migrationsöverdomstolen ger klartecken för Migrationsverket att återigen börja pröva ansökningar om uppehållstillstånd för ensamkommande, enligt nya gymnasielagen. Migrationsverket ska nu ta fram föreskrifter för vilka krav som ska ställas för att få förlängt uppehållstillstånd. Kraven som ska ställas kommer sättas utifrån aspekterna deltagande i undervisning, närvaro och eventuellt studieresultat.

skola_gynmasielag_migration16x9.jpg

I dagsläget är bedömningsgrunden för uppehållstillstånd en avsikt att studera från den sökandes sida. Den som ansöker måste kunna visa att det finns en avsikt att studera. Under året ska tydligare riktlinjer tas fram för vad som krävs i form av aktivt deltagande och vad som övrigt förväntas för att få förlängt uppehållstillstånd.

Den nya gymnasielagen är omdebatterad och kantas av en rad frågor gällande vilka som berörs av lagen och när besked på ansökningarna kommer ges. Sista ansökningsdag var den 30 september. Migrationsverket rapporterar att 10 557 ungdomar under måndagen den 1 oktober hade fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över.

Senast uppdaterad 4 okt 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy