Nya gymnasielagen – läget just nu

Den nya gymnasielagen har varit omstridd och turerna kring den har varit många. Vad innebär den nya gymnasielagen? Vilka berörs av lagen? Vad är läget just nu? Här får du en snabb sammanfattning av vad som hänt hittills och hur rättsläget ser ut just nu.

skola_gymnasielag_justnu16x9.jpg

Vad innebär den nya gymnasielagen?

Den nya gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa krav. Lagen heter egentligen lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande och trädde i kraft den 1 juli 2018. Handläggning och tillämpning enligt de nya reglerna var dock pausad under en period tills överinstansen Migrationsöverdomstolen kom fram till att lagen får tillämpas. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna hade till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier.

Vilka berörs av lagen?

Främst berörs de som ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Migrationsverket har dock beslutat att även ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen. Även flera andra krav behöver uppfyllas.

Hur många omfattas av nya gymnasielagen?

Vid ansökningstidens slut den 30 september 2018 hade Migrationsverket fått in drygt 11 000 ansökningar. Men det är inte slutligt avgjort hur många som faktiskt omfattas av den nya gymnasielagen.

Vad händer med ansökningarna som har kommit in?

Ansökningarna behandlas just nu hos Migrationsverket och domstolarna. De berörda utvisningar som tidigare var aktuella har tills vidare stoppats.

När får de sökande besked på sin ansökan?

Den sökande som har sin ansökan hos Migrationsverket kan förvänta sig ett besked senast vid årsskiftet 2018/2019. Den som får sin ansökan prövad i domstol behöver vända sig till respektive domstol för att få en uppskattning av handläggningstiden.

Senast uppdaterad 17 okt 2018

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området