Ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande gymnasiestuderande

Regeringen föreslår i en proposition att vissa ensamkommande ungdomar ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Detta genom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Förslaget innebär att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. Regeringen föreslår även ändrade utgiftsramar och anslag för 2018 till följd av lagförslagen i propositionen.

Lagrådet har kommit med synpunkter och kritik på regeringens förslag och därför har vissa justeringar och förtydliganden gjorts i förhållande till lagrådsremissen. Förslagen i propositionen överensstämmer dock fortfarande i huvudsak med de tidigare förslagen.

Regeringen har nu överlämnat propositionen till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Publicerad 20 apr 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019