Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande gymnasiestuderande

Regeringen föreslår i en proposition att vissa ensamkommande ungdomar ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Detta genom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Förslaget innebär att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. Regeringen föreslår även ändrade utgiftsramar och anslag för 2018 till följd av lagförslagen i propositionen.

Lagrådet har kommit med synpunkter och kritik på regeringens förslag och därför har vissa justeringar och förtydliganden gjorts i förhållande till lagrådsremissen. Förslagen i propositionen överensstämmer dock fortfarande i huvudsak med de tidigare förslagen.

Regeringen har nu överlämnat propositionen till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Publicerad 20 apr 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy