Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att ge ensamkommande unga möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå – om vissa krav är uppfyllda.

Regeringens förslag – som riksdagen har sagt ja till – innebär att det införs en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Enligt förslaget ska utlänningar som kom till Sverige som barn innan den 24 november 2015 – som har fått eller annars skulle ha fått ett beslut om utvisning – kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa krav är uppfyllda.

Som en följd av förslaget kommer utgiftsramar och anslag i statsbudgeten för år 2018 att ändras.

Vill du se fler nyheter på migrationsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Migrationsnet.

Publicerad 8 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Lagkommentar till utlänningslagen

    Lagkommentar till utlänningslagen skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019