Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att ge ensamkommande unga möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå – om vissa krav är uppfyllda.

Regeringens förslag – som riksdagen har sagt ja till – innebär att det införs en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Enligt förslaget ska utlänningar som kom till Sverige som barn innan den 24 november 2015 – som har fått eller annars skulle ha fått ett beslut om utvisning – kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa krav är uppfyllda.

Som en följd av förslaget kommer utgiftsramar och anslag i statsbudgeten för år 2018 att ändras.

Vill du se fler nyheter på migrationsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Migrationsnet.

Senast uppdaterad 8 jun 2018

Läs mer inom rättsområdet