Regeringen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Polismyndigheten ska få rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. För att ytterligare motverka utnyttjandet av sådan arbetskraft dubbleras också straffavgiften för arbetsgivare.

 

– Det är oacceptabelt att arbetsgivare utnyttjar utsatta människor. Polisen får nu bättre verktyg att komma åt oseriösa arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon. 

I Sverige är det brottsligt att ha en person anställd om den inte har rätt att vistas här eller om den saknar arbetstillstånd. När oseriösa arbetsgivare struntar i förbudet finns det stor risk att dessa personer utnyttjas och faller utanför de skyddsnät som finns i fråga om arbets- och anställningsvillkor.

I dagsläget krävs en konkret brottsmisstanke eller särskild anledning till kontroll för att Polismyndigheten ska få gå in på en arbetsplats och kontrollera om det finns anställda som inte har rätt att uppehålla sig eller arbeta i Sverige. Genom regeringens förslag tillåts Polismyndigheten att göra stickprovskontroller på arbetsplatser för att kontrollera anställningsvillkor och tillstånd. Arbetsplatsinspektionerna ska få göras inom riskbranscher där det är vanligt med den typen av anställningar. För närvarande utgörs dessa av till exempel bygg-, hotell- och restaurangbranschen samt frisör- och skönhetssalonger.

För att motverka att arbetsgivare anställer och utnyttjar personer som inte får arbeta i Sverige föreslår regeringen också en fördubbling av den särskilda straffavgift som en arbetsgivare ska betala vid utnyttjandet av sådan arbetskraft. Regeringen föreslår också en dubblering av motsvarande straffavgift som uppdragsgivare i entreprenadförhållanden kan bli skyldiga att betala om ett företag som engagerats inom entreprenaden har anlitat personal som inte har rätt att vistas i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Publicerad 25 jan 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022