Logga in

Glömt ditt lösenord?

Migrationsöverdomstolen konstaterar att den nya gymnasielagen får tillämpas

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018. Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.

 gymnasielagen_ny_dom.jpg

Mål nr UM 12649-18 – har stadgad ordning åsidosatts?

Migrationsöverdomstolen har haft att ta ställning till om det har funnits sådana brister i beredningen av lagstiftningsärendet när bestämmelsen om sänkt beviskrav kom till, att stadgad ordning har satts åt sidan i något väsentligt hänseende. 

Formerna för hur beredning av lagstiftningsärenden ska gå till regleras endast i liten utsträckning. I regeringsformen finns ett allmänt krav på att upplysningar och yttranden ska hämtas in från bl.a. berörda myndigheter och kommuner om det behövs. Det riktades kritik mot regeringens beredning av förslaget till ett sänkt beviskrav för sökandens identitet. Förslaget bereddes därefter ytterligare innan riksdagen beslutade om den nya bestämmelsen.

Migrationsöverdomstolen anser att stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende när bestämmelsen kom till. Bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet får därför tillämpas. 

Mål nr UM 13063-18 – strider avsteget från kravet på klarlagd identitet mot EU-reglerna?

I den tillfälliga lagen medges avsteg från kravet på klarlagd identitet för utlänningar som vistas i landet och som kan beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. 

Migrationsöverdomstolen anser att EU-reglerna (Schengenregelverket m.m.) inte hindrar ett sänkt beviskrav rörande identitet vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige på det sätt som anges i tillfälliga lagen. 

I de aktuella EU-reglerna finns bestämmelser om de villkor som ska vara uppfyllda för att utlänningar ska kunna resa in på medlemsstaternas territorium och vilka kontroller som ska göras vid inresa. Bestämmelserna gäller vid passage av EU:s yttre gränser. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelserna inte reglerar situationen för utlänningar som redan vistas i en medlemsstat.

Mot bakgrund av att det redan finns praxis från EU-domstolen anser Migrationsöverdomstolen att det inte är nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.

Publicerad 25 sep 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy