”Genom kommentaren ges en god grund att stå på för att tillämpa reglerna i medborgarskapslagen”

intervju-Patrik-Bremdal.jpg

Nu finns äntligen en ny lagkommentar till medborgarskapslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Kommentaren är skriven av Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med lagkommentaren.

Hej Patrik, kan du berätta om dig och din bakgrund?

Jag är docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter. Jag disputerade på en avhandling om riksdagens kontroll av regeringsmakten och är särskilt intresserad av frågor som rör offentlig maktutövning på olika sätt. Efter min disputation kom jag i kontakt med medborgarskapsfrågorna vilket ledde till en bok om de svenska reglerna kring naturalisation. I boken diskuterar jag även kritiskt kring olika utformningar av naturalisationsregler och vilka krav som är rimliga att ställa på någon som söker medborgarskap i ett nytt land. Jag har även skrivit om bland annat tiggeriförbud, slöjförbud och relationen mellan regeringen och dessa myndigheter.

Hur kan lagkommentaren användas och för vem är den skriven?

Kommentaren till medborgarskapslagen ger en ingång i lagtexten och hur den ska tolkas. Min ambition har varit att göra texten lättillgänglig även för den som inte är jurist utan att för den sakens skull göra den mindre användbar för jurister. Genom kommentaren ges en god grund att stå på för att tillämpa reglerna i medborgarskapslagen.

Vad har varit roligast med att skriva kommentaren?

Medborgarskapsfrågorna har blivit alltmer aktuella och det är ett spännande och intressant ämne. Frågan om medborgarskap är grundläggande för vår demokrati då den avgör vem som ska utgöra folket i vårt folkstyre. Det är därför viktigt att ha koll på regelverket och de bakomliggande syftena för att kunna förhålla sig kritisk och självständig till den politiska debatten kring dessa frågor.

Vad har varit mest utmanande med att skriva en lagkommentar? 

Det är utmanande att hitta en nivå som passar både jurister och icke-jurister. Att göra en text kring ganska svåra rättsliga avvägningar tillgänglig för så många som möjligt utan att nagga på den rättsliga kvaliteten.

Publicerad 18 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Lagkommentar till utlänningslagen

    Lagkommentaren är skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Nyheter

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas.

25 sep 2018