Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

”Genom kommentaren ges en god grund att stå på för att tillämpa reglerna i medborgarskapslagen”

intervju-Patrik-Bremdal.jpg

Nu finns äntligen en ny lagkommentar till medborgarskapslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Kommentaren är skriven av Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med lagkommentaren.

Hej Patrik, kan du berätta om dig och din bakgrund?

Jag är docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter. Jag disputerade på en avhandling om riksdagens kontroll av regeringsmakten och är särskilt intresserad av frågor som rör offentlig maktutövning på olika sätt. Efter min disputation kom jag i kontakt med medborgarskapsfrågorna vilket ledde till en bok om de svenska reglerna kring naturalisation. I boken diskuterar jag även kritiskt kring olika utformningar av naturalisationsregler och vilka krav som är rimliga att ställa på någon som söker medborgarskap i ett nytt land. Jag har även skrivit om bland annat tiggeriförbud, slöjförbud och relationen mellan regeringen och dessa myndigheter.

Hur kan lagkommentaren användas och för vem är den skriven?

Kommentaren till medborgarskapslagen ger en ingång i lagtexten och hur den ska tolkas. Min ambition har varit att göra texten lättillgänglig även för den som inte är jurist utan att för den sakens skull göra den mindre användbar för jurister. Genom kommentaren ges en god grund att stå på för att tillämpa reglerna i medborgarskapslagen.

Vad har varit roligast med att skriva kommentaren?

Medborgarskapsfrågorna har blivit alltmer aktuella och det är ett spännande och intressant ämne. Frågan om medborgarskap är grundläggande för vår demokrati då den avgör vem som ska utgöra folket i vårt folkstyre. Det är därför viktigt att ha koll på regelverket och de bakomliggande syftena för att kunna förhålla sig kritisk och självständig till den politiska debatten kring dessa frågor.

Vad har varit mest utmanande med att skriva en lagkommentar? 

Det är utmanande att hitta en nivå som passar både jurister och icke-jurister. Att göra en text kring ganska svåra rättsliga avvägningar tillgänglig för så många som möjligt utan att nagga på den rättsliga kvaliteten.

Publicerad 18 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy