Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Ramavtal var inte exklusivt

 Det konstaterar hovrätten i en dom.

21 aug 2020

Beslut om budgetanslag utgör kontrakt med ekonomiska villkor

Läs mer om kammarrättens dom här.

21 aug 2020

Prövningstillstånd om överprövning av avtals giltighet

HFD ska ta ställning till en fråga om överprövning av avtals giltighet.

9 jun 2020

Intern upphandling enligt Teckalundantaget

När kan en upphandling betraktas som en intern upphandling enligt Teckalundantaget? Läs juristens svar.

3 jun 2020

Ny lag om upphandlingsstatistik

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna.

13 maj 2020

Ny HFD-dom om prissättning i anbud

Läs vår sammanfattning av domen.

12 maj 2020

Förbereda för upphandlingen

För att uppnå bästa möjliga resultat vid en offentlig upphandling är förberedelserna inför upphandlingen viktiga. 

8 maj 2020

Uppgifter om advokaters erfarenheter lämnas inte ut

Kammarrätten bedömer att en advokatbyrås advokater och biträdande juristers erfarenheter inte ska lämnas ut.

8 maj 2020

Nytt HFD-beslut om förlängd avtalsspärr

HFD:s senaste beslut på upphandlingsområdet handlar om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr.

7 apr 2020

Ny vägledning om upphandling med anledning av covid-19

Vägledningen handlar framför allt om upphandlingar i brådskande fall.

6 apr 2020

Miljötänk vid offentlig upphandling av byggentreprenader

Regeringen vill minska klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

6 apr 2020

Prövningstillstånd i mål som rör leverantörsbyte

HFD kommer att titta närmare på förutsättningarna enligt LOU för att en leverantör ska få bytas ut mot en annan leverantör utan ny upphandling.

26 mar 2020

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling?

I upphandlingssammanhang utgör intressekonflikten mellan rätten till insyn och rätten till skydd för affärshemligheter ofta grund för domstolsprövning.

20 mar 2020

Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt

Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom. Läs mer!

19 mar 2020

Sverige undertecknar EU-avtalet Joint Procurement Agreement

Sverige kan vara med i en specifik EU-upphandling gällande personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19.

11 mar 2020

Anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav

Var i lagen finns stöd för att förkasta ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav? Läs juristens svar.

11 mar 2020

Fyra möjligheter vid nödvändiga och brådskande anskaffningar

När en myndighet är skyldig att tillhandahålla något, men inte hinner upphandla det i tid. Vad finns för möjligheter då?

28 feb 2020

3 , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , 11 ,