Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Webbtjänst för ESPD-formulär försvinner

EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stängs ned den 18 april 2019. Vad innebär det? Läs mer här!

15 jan 2019

Se upp för intressekonflikter i upphandlingar

En intressekonflikt kan innebära att en upphandling måste göras om. Läs mer!   

15 jan 2019

Företag hade inte rätt till skadestånd

Företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, hade inte rätt till skadestånd för sina kostnader för att upprätta anbud.

14 jan 2019

Nya regler om upphandling av välfärdstjänster

Den 1 januari 2019 träder nya bestämmelser om upphandling av välfärdstjänster i kraft. Här får du en kort genomgång av vad det innebär. 

4 dec 2018

Kan en kommunal nämnd vara en egen upphandlande myndighet?

HFD konstaterar att en kommunal nämnd kan vara en egen upphandlande myndighet om den genomför sina upphandlingar självständigt.

23 nov 2018

Webbkurs om nya lagar och regler inom upphandling

Nu har vi släppt en ny omgång av laguppdateringar inom offentlig upphandling. Se smakprov här!

16 nov 2018

Hur bör tekniska krav formuleras?

Som upphandlande myndighet eller enhet finns det skäl att se över i vilken form som tekniska krav uppställs. Läs mer.

6 nov 2018

Handlingsfrihet vid genomförande av direktupphandlingar

Hur stort handlingsutrymme finns det för upphandlande myndigheter att utforma sina direktupphandlingar? Läs svaret här.

5 nov 2018

När ska bevis på att ställda kvalificeringskrav är uppfyllda lämnas in?

Läs svaret från vår jurist här              

5 nov 2018

En extra kommun- eller förvaltningsjurist

Det är vanligt att man gör som man alltid har gjort – men här är det viktigt att se upp när det gäller juridiken. Här berättar rådgivare Simon Jernelöv mer. 

17 okt 2018

Påverkas miljön och klimatet av kommunernas inköp?

Upphandlingsmyndigheten presenterar nu en miljöspendanalys som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha.

9 okt 2018

Leverantörsbyte under pågående upphandling

Är det möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag?

9 okt 2018

Ny vägledning vid upphandling till samhällsviktig verksamhet

Nu finns ny vägledning för dig som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet. Läs mer!

9 okt 2018

Anbudsgivare som ska bjudas in till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Är det okej att endast bjuda in anbudsgivaren med lägst pris till det förhandlade förfarandet? Läs svaret här!

8 okt 2018

Bättre kött på tallriken i offentlig sektor

Det kan bli obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa krav på bland annat djurskydd vid upphandling av animaliska livsmedel. Läs mer!

13 sep 2018

Nya domar och beslut inom upphandling med JP Webbkurs

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs – Upphandling!

11 sep 2018

Nyckelfaktorer för en lyckad inköpsprocess

Policys och juridik ger förutsättningarna för den goda affären – om de används på rätt sätt. Läs hela intervjun med upphandlingsstrateg Anders Vedin här. 

31 aug 2018

Avtal ogiltigförklaras inte trots att felaktiga CPV-koder har angetts

Avtal ogiltigförklaras inte trots att felaktiga CPV-koder har angetts. Varför? Läs mer!

16 aug 2018

Egen referens i upphandling

Kan referensperson, som en anbudsgivare har lämnat i sitt anbud, vara samma person som ansvarar för upphandlingen hos upphandlande myndighet? Läs mer!

16 aug 2018

Tre HFD-avgöranden som du inte får missa

Är det tillåtet att ställa ett obligatoriskt krav på att ett golvpris inte får underskridas i upphandlingar? Läs mer!

15 aug 2018

Gå till sida: 4, 5, 6, 7, 8 (denna sida), 9, 10, 11, 12,