Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

En kommun genomförde en otillåten direktupphandling och ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor.

28 maj 2019

Ny praxis om tvingande hänsyn till ett allmänintresse

Är det motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda? 

28 maj 2019

Bättre statistik på upphandlingsområdet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som heter ”Statistik på upphandlingsområdet” till Lagrådet.

24 maj 2019

Slutredovisning om beställarnätverk här

Upphandlingsmyndigheten slutredovisar regeringsuppdraget om att främja innovationsupphandlingar till beställare.

8 maj 2019

Tillåtet för en kommun att använda direktupphandling

Kammarrätten bedömer att det har funnits synnerliga skäl för en kommun att direktupphandla färdigställandet av bostadsmoduler.

7 maj 2019

Ska uppdrag som utförs av god man upphandlas enligt LOU?

Här kan du läsa jurist Anna Bernefalks svar!

24 apr 2019

Elektronisk fakturering för hela slanten

Nu måste alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt – detta enligt den nya lagen om e-faktura som började gälla den 1 april 2019.

9 apr 2019

Sekretess på skattekontot

Den 6 mars 2019 ändrade Skatteverket sin bedömning av offentlighet och sekretess på skattekontot.

9 apr 2019

Den nya säkerhetsskyddslagens betydelse vid offentlig upphandling

Har du koll på vilken betydelse den nya säkerhetsskyddslagen har vid offentlig upphandling? Vi ger dig svaret!

5 apr 2019

Kammarrätten ogiltigförklarar kommuns avtal om boende för hemlösa

Avtalet ingicks utan föregående annonsering och förklaras därför ogiltigt.

5 apr 2019

HFD meddelar prövningstillstånd i upphandlingsmål

På kort tid har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd i två upphandlingsmål.

11 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

Företag som erbjuder transporttjänster till allmänheten på järnvägar omfattas av försörjningsdirektivet

Första gången en svensk domstol begär förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om upphandlingsreglerna.

8 mar 2019

Statistik om inköpsvärden – behövs det?

En rapport från Upphandlingsmyndigheten visar att det finns ett stort behov av nationell statistik om inköpsvärden.

8 mar 2019

Ny praxissammanställning inom upphandlingsområdet

Här får du ett smakprov på några av dem mest intressanta avgörandena.

15 feb 2019

Läkemedelssektorns inköp påverkar både miljön och klimatet

Varor från läkemedelssektorn utgör en stor del av den påverkan som landstingens inköp har. Det pekar Upphandlingsmyndigheten på i sin aktuella miljöspendanalys.

12 feb 2019

Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Den 1 april 2019 börjar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling gälla. Det innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

12 feb 2019

Kommuner vann över Konkurrensverket i avfallsfråga

Konkurrensverkets beslut får inte innehålla formuleringar som kan uppfattas som ett förbud.

12 feb 2019

”Interaktionen under en föreläsning är svår att slå”

Advokaten Per-Ola Bergqvist utbildar i upphandlings- och entreprenadjuridik hos oss på JP Infonet. Läs intervjun med Per-Ola!

11 feb 2019

Ny vägledning från Konkurrensverket

Konkurrensverket har publicerat sitt första ställningstagande som är en ny form av vägledning för bland annat upphandlare och leverantörer.

16 jan 2019

Gå till sida: 3, 4, 5, 6, 7 (denna sida), 8, 9, 10, 11,