Kommun skulle ha upphandlat byggentreprenad – riskerar 7 mkr i böter

En kommuns upplägg avseende en fastighet är ett byggentreprenadkontrakt som borde ha upphandlats enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

upphandling_Kommun_riskerar_7_mkr_i_boter_16x9.jpg

En kommun hade svårt att finansiera renoveringen av en fastighet som kommunen ägde. 2020 sålde därför kommunen fastigheten till ett fastighetsbolag. I affärsuppgörelsen ingår att kommunen hyr tillbaka den sålda fastigheten under en period som sträcker sig över 35 år. Hyreskontraktet innebär också att bolaget ska genomföra underhållsarbeten på fastigheten till betydande värden.

Kommunen anser att transaktionen inte är upphandlingspliktig enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en byggentreprenad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt Konkurrensverket var det huvudsakliga syftet med transaktionen att anskaffa byggentreprenadarbeten. Upplägget som helhet, det vill säga överlåtelsen av fastigheten, kommunens förhyrning av fastigheten och de avtalade underhållsarbetena, utgör ett byggentreprenadkontrakt som ska upphandlas enligt LOU.

– En konkurrensutsättning av hela upplägget innebär att fler leverantörer får möjlighet att konkurrera genom att erbjuda bättre villkor som lägre hyra, kortare hyrestid och andra mervärden som exempelvis mer omfattande renoveringar och utveckling av fastigheten, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen ska dömas att betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Publicerad 15 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022