Kommun skulle ha upphandlat byggentreprenad – riskerar 7 mkr i böter

En kommuns upplägg avseende en fastighet är ett byggentreprenadkontrakt som borde ha upphandlats enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

upphandling_Kommun_riskerar_7_mkr_i_boter_16x9.jpg

En kommun hade svårt att finansiera renoveringen av en fastighet som kommunen ägde. 2020 sålde därför kommunen fastigheten till ett fastighetsbolag. I affärsuppgörelsen ingår att kommunen hyr tillbaka den sålda fastigheten under en period som sträcker sig över 35 år. Hyreskontraktet innebär också att bolaget ska genomföra underhållsarbeten på fastigheten till betydande värden.

Kommunen anser att transaktionen inte är upphandlingspliktig enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en byggentreprenad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt Konkurrensverket var det huvudsakliga syftet med transaktionen att anskaffa byggentreprenadarbeten. Upplägget som helhet, det vill säga överlåtelsen av fastigheten, kommunens förhyrning av fastigheten och de avtalade underhållsarbetena, utgör ett byggentreprenadkontrakt som ska upphandlas enligt LOU.

– En konkurrensutsättning av hela upplägget innebär att fler leverantörer får möjlighet att konkurrera genom att erbjuda bättre villkor som lägre hyra, kortare hyrestid och andra mervärden som exempelvis mer omfattande renoveringar och utveckling av fastigheten, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen ska dömas att betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Publicerad 15 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022