Kommun skulle ha upphandlat byggentreprenad – riskerar 7 mkr i böter

En kommuns upplägg avseende en fastighet är ett byggentreprenadkontrakt som borde ha upphandlats enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

upphandling_Kommun_riskerar_7_mkr_i_boter_16x9.jpg

En kommun hade svårt att finansiera renoveringen av en fastighet som kommunen ägde. 2020 sålde därför kommunen fastigheten till ett fastighetsbolag. I affärsuppgörelsen ingår att kommunen hyr tillbaka den sålda fastigheten under en period som sträcker sig över 35 år. Hyreskontraktet innebär också att bolaget ska genomföra underhållsarbeten på fastigheten till betydande värden.

Kommunen anser att transaktionen inte är upphandlingspliktig enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en byggentreprenad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt Konkurrensverket var det huvudsakliga syftet med transaktionen att anskaffa byggentreprenadarbeten. Upplägget som helhet, det vill säga överlåtelsen av fastigheten, kommunens förhyrning av fastigheten och de avtalade underhållsarbetena, utgör ett byggentreprenadkontrakt som ska upphandlas enligt LOU.

– En konkurrensutsättning av hela upplägget innebär att fler leverantörer får möjlighet att konkurrera genom att erbjuda bättre villkor som lägre hyra, kortare hyrestid och andra mervärden som exempelvis mer omfattande renoveringar och utveckling av fastigheten, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen ska dömas att betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Senast uppdaterad 15 sep 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området