Samverkan för säkrare offentliga affärer

Upphandlingsmyndigheten vill försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar och förenkla leverantörsprövningen för upphandlande myndigheter och leverantörer. Därför initierade myndigheten i höstas ett samarbete mellan en rad statliga myndigheter.

upphandling_Samverkan_for_sakrare_offentliga_affarer_16x9.jpg

Upphandlingsreglerna ställer krav på att upphandlande organisation prövar den leverantör som de har för avsikt att ingå ett avtal med. Den upphandlande organisationen behöver då tillgång till uppgifter från vissa myndigheter, exempelvis från Skatteverket och Polismyndighetens belastningsregister.

–  Idag finns dock ingen enhetlig och smidig lösning för hur dessa uppgifter ska hämtas in. Vissa uppgifter går inte ens att ta del av. Följden för upphandlare är att de inte kan kontrollera företags seriositet på ett enkelt och effektivt sätt, med konsekvens att de riskerar att ingå avtal med oseriösa företag, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten anser att det behövs en stabil och enhetlig ordning för att elektroniskt hämta in nödvändiga uppgifter.

– Vi har därför tagit initiativ till ett gemensamt arbete för att förbättra förutsättningarna för sund konkurrens i offentlig sektor och att offentliga medel endast ska gå till seriösa företag. Vårt initiativ syftar även till att förenkla leverantörsprövningen för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och ligger i linje med ambitionen att effektivisera och digitalisera den offentliga sektorn, säger Inger Ek.

Sedan i höstas har vi kontakt med de närmast berörda myndigheterna för att se om vi kan hitta en gemensam väg till en bättre ordning på kort och lång sikt. Ett samverkansarbete som fortsätter under 2021.

Senast uppdaterad 17 maj 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området