Logga in

Glömt ditt lösenord?

HFD prövar statlig myndighets talerätt

En statlig myndighet har möjlighet att lämna anbud och konkurrera om kontraktet i en annan statlig myndighets upphandling. Men vad gäller om den myndighet som agerat som anbudsgivare anser att den andra myndigheten brutit mot reglerna under förfarandet? Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen prövat frågan om en statlig myndighet har talerätt i en sådan situation. Här följer ett utdrag från Magnus Ehns, senior specialist, och Olle Lindbergs, advokat, analys kring HFD:s dom i mål nr 4998-20.

upphandling_HFD_provar_statlig_myndighets_taleratt_16x9.jpg

En statlig myndighet kan i och för sig vara en leverantör i upphandlingsrättslig mening. Det innebär dock inte att en statlig myndighet kan anses ha talerätt avseende en upphandling som genomförs av en annan statlig myndighet. 

Eftersom statliga myndigheter ingår i samma juridiska person, staten, kan myndigheterna inte ingå ett kontrakt (i upphandlingsrättslig mening) med varandra. Det upphandlingsrättsliga kontraktsbegreppet förutsätter ett avtal mellan olika juridiska personer, och statliga myndigheter ingår i samma juridiska person. Kontraktsbegreppet förutsätter även förpliktelser mellan avtalsparterna vilka kan åberopas inför domstol, och en och samma juridiska person (det vill säga staten, i det här fallet) kan inte ansöka om stämning mot sig själv. 

Kontraktsbegreppet kan inte bli uppfyllt i ett avtal mellan två statliga myndigheter. Talerätt i upphandlingsmål förutsätter intresse av att ingå avtal i en viss upphandling, och med detta menas ett avtal enligt den upphandlingsrättsliga kontraktsdefinitionen. När leverantören och den upphandlande myndigheten ingår i samma juridiska person är det inte möjligt att ingå ett sådant avtal, och något ”intresse av att ingå avtal” är därför inte möjligt. Mot den bakgrunden fann Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att en statlig myndighet inte kan anses ha talerätt avseende en annan statlig myndighets upphandling.

Det här är ett utdrag från JP Upphandlingsnets analys. Vill du ta del av hela analysen? Läs då mer om JP Upphandlingsnet och skaffa ett gratis testkonto här >  

Publicerad 17 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024