Stort bortfall av uppgifter påverkar statistiken

Upphandlingsmyndigheten har analyserat de uppgifter för statistikändamål som sedan den 1 januari samlas in från registrerade annonsdatabaser. Analysen visar ett mycket stort bortfall för vissa uppgifter, särskilt gällande efterannonser. Det påverkar den statistik som ska publiceras 2022. 

upphandling_Stort_bortfall_av_uppgifter_paverkar_statistiken_16x9.jpg

Registrerade annonsdatabaser är sedan den 1 januari 2021 skyldiga att lämna uppgifter om och från annonser om upphandling till Upphandlingsmyndigheten. Det är en följd av lagen om upphandlingsstatistik. Syftet med lagen är att skapa förutsättningar för att ta fram digitalt tillgänglig upphandlingsstatistik av hög kvalitet. Myndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat kvaliteten på den data som hittills samlats in.

– Lagen är i grunden bra, men om den data som samlas in ska hålla hög kvalitet förutsätter det att regelverket följs. Vår analys visar att det finns ett mycket stort bortfall av flera viktiga uppgifter och att många efterannonser helt saknas, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Efterannonsering avgörande för statistikens kvalitet

För närvarande saknas efterannonser för 7 av 10 upphandlingar som har annonserats och i många efterannonser saknas det viktiga uppgifter.

– Vi uppmanar alla upphandlande organisationer att följa regelverket och att fylla i fullständiga uppgifter i annonser och efterannonsera sina upphandlingar. Det är inte för sent att publicera sin efterannons om man har glömt att göra det tidigare och det är helt avgörande för att vi 2022 ska kunna publicera upphandlingsstatistik av hög kvalitet, säger Andreas Doherty.

Nationell annonsstandard en viktig del av lösningen

Myndigheten kommer att diskutera bortfallet med såväl annonsdatabaserna som lagstiftaren. Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska bortfallet är enligt myndigheten att införa en nationell annonsstandard. En annonsstandard skulle reglera innehållet och utformningen av annonser på ett mycket mer precist och tydligt sätt än i dag.

Senast uppdaterad 12 okt 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området