Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Om en anbudsgivare deltar i förberedelserna av en upphandling

Vad händer om en anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av en upphandling? Läs juristens svar.

3 dec 2019

Bostadsbolag ska betala skadestånd till följd av kontraktsbrott

Läs mer om domen i vår sammanfattning.

3 dec 2019

Nya tröskelvärden vid årsskiftet

Direktupphandlingsgränserna, som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena, kommer att påverkas av detta.

26 nov 2019

Stärkt stöd om upphandling till samhällsviktig verksamhet

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ge förstärkt stöd om upphandling av samhällsviktig verksamhet.

26 nov 2019

Dynamiska inköpssystem

Kan en upphandlande myndighet avsluta ett pågående dynamiskt inköpssystem? Vår upphandlingsjurist besvarar frågan.

7 nov 2019

Otillåten begränsning av underentreprenad

Får en upphandlande myndighet begränsa hur stor del av kontraktet som läggs ut på en underleverantör?

7 nov 2019

Leverantörsbyte borde inte ha godkänts

Kammarrätten har för första gången prövat ett leverantörsbyte i ramavtal.

6 nov 2019

Ny lag om statistik på upphandlingsområdet

Lagen börjar gälla den 1 juli 2020 och ett halvår senare ska upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser.

6 nov 2019

Anbudsinbjudan var tydlig och förutsebar

Anbudsinbjudan har alltså inte innehållit sådana brister att upphandlingen ska göras om. Läs mer om domen här.

8 okt 2019

Nytt meddelat prövningstillstånd i ett upphandlingsmål

För fjärde gången i år har HFD meddelat prövningstillstånd i ett upphandlingsmål.

4 okt 2019

Klargörande från HFD

Är bestämmelserna om onormalt låga anbud tillämpliga på priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor?

4 okt 2019

Referensperson var inte släkt med vinnande leverantör

Kammarrätten anser att den ifrågasatta referenspersonen inte är släkt med den vinnande leverantören.

9 sep 2019

Är det möjligt att avbryta en upphandling på grund av bristande konkurrens?

Läs vår upphandlingsjurist Anna Bernefalks svar här.

5 sep 2019

Sekretess gällde för kund- och kontaktuppgifter till referenser

Här kan du ta del av en sammanfattningen av domen.

4 sep 2019

Vad innebär möjligheten att rätta, förtydliga och komplettera i 4 kap. 9 § LOU?

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk besvarar frågan.

28 aug 2019

Ställningstagande från Konkurrensverket – ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

Myndigheten tolkar EU-domstolens dom i mål C-216/17 ”Coopservice”.

13 aug 2019

Referenser vid offentlig upphandling – vad bör du tänka på?

Här går vi igenom vad du bör tänka på när du formulerar referenskravet.

15 jul 2019

Bättre statistik om offentlig upphandling

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling.

11 jul 2019

SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna

Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

25 jun 2019

Upphandlingsquiz

Hur bra koll har du på juridiken kring offentlig upphandling? Testa dina kunskaper och utmana kollegorna i vårt quiz!

4 jun 2019

Gå till sida: 2, 3, 4, 5, 6 (denna sida), 7, 8, 9, 10,