Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

HFD prövar statlig myndighets talerätt

Två av våra upphandlingsexperter analyserar Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 4998-20.

17 aug 2021

Krav på referensobjekt var inte uppfyllt

Kammarrätten anser att ett referensobjekt avseende ombyggnadsuppdrag i byggnader för bostäder inte uppfyller kravet.

13 aug 2021

Ett upphandlat ramavtal har utfyllts med en regel om ensamrätt för en konsult

Det konstaterar Högsta domstolen  i en dom.

12 aug 2021

Felaktig upphandling av revision av avfallspanna

Konkurrensverket menar att ett kommunalt bolag bröt mot upphandlingsreglerna.

12 aug 2021

Hur används ESPD?

Här får du en genomgång kring hur Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument används.

15 jun 2021

Ett förenklat upphandlingsregelverk

Regeringen har överlämnat en remiss om ett förenklat upphandlingsregelverk till Lagrådet.

14 jun 2021

Tolkning och tillämpning av obligatoriska krav i ljuset av Pizzo-avgörandet

JP Infonets experter Lina Håkansson Kjellén och Victor Pålsson Lundell analyserar Pizzo-avgörandet med koppling till efterkommande avgöranden från svenska kammarrätter.

18 maj 2021

Samverkan för säkrare offentliga affärer

Upphandlingsmyndigheten initierade i höstas ett samarbete mellan en rad myndigheter för att försvåra för oseriösa företag som deltar i upphandlingar.

17 maj 2021

Vem har talerätt i överprövningsmål avseende offentlig upphandling?

Den frågan redogör Olof Larsberger och Anton Johansson för i sin artikelserie om överprövningsprocessen.

20 apr 2021

Utvärderingskriterium har felaktigt tillämpats som ett obligatoriskt krav

Det konstaterar kammarrätten i en ny dom som handlar om upphandling av el, tele och datainstallationer.

19 apr 2021

Köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna

Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

19 apr 2021

HD har meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmål

Högsta domstolen ska pröva om ett ramavtal som ingåtts mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är exklusivt.

23 mar 2021

Avtal om granskning var otillåten direktupphandling

Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift.

23 mar 2021

Kvalificeringskrav och tilldelningskriterier får inte blandas samman

Det kommer kammarrätten fram till i en dom om upphandling av utbildning av yrkesförare. 

22 mar 2021

Behöver man upphandla anställningskontrakt?

Läs juristens svar här! 

22 mar 2021

Prövningstillstånd om takvolymer i ramavtal

HFD har meddelat prövningstillstånd i mål om takvolymer i ramavtal.

23 feb 2021

1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , 9 ,