Köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna

Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift efter att ha genomfört sex otillåtna direktupphandlingar av bland annat insamling och transport av avfall. 

upphandling_Kopte_avfallstjanster_utan_att_folja_upphandlingsreglerna_16x9.jpg

2016 annonserade bolaget en upphandling av bland annat insamling och transport av hushållsavfall. Moderbolaget till den leverantör som vann upphandlingen gick under 2018 i konkurs. En ny leverantör, som i mars 2018 förvärvade den upphandlade leverantören, meddelade att man inte kunde leverera i enlighet med de tidigare avtalade ersättningsvillkoren.

För att hantera den uppkomna situationen genomförde bolaget flera direktupphandlingar i november och december 2018. Det följdes av ytterligare ett direktupphandlat avtal i juli 2019 om insamling och transport av hushållsavfall. Värdet på avtalet som ingicks i juli 2019 uppgick till 249 miljoner kronor. Övriga fem direktupphandlade avtal omfattar köp av olika slags avfallstjänster till ett värde av cirka 71 miljoner kronor.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att bolaget ska dömas att betala sammanlagt 10,6 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

De sex otillåtna direktupphandlingarna som genomförts har tidigare överprövats hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten noterade bland annat att bolaget hade haft tid att genomföra ett påskyndat upphandlingsförfarande och att bolaget hade underlåtit att tillämpa de sanktionsmöjligheter som fanns tillgängliga i de tidigare upphandlade avtalen. Med hänsyn till att de aktuella tjänsterna bedömdes vara av sådan samhällskritisk funktion som måste fungera, bestämde domstolen att avtalen fick bestå av tvingande skäl till ett allmänintresse, trots att det förelåg förutsättningar för ogiltighet. I dessa fall är Konkurrensverket skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift och ska bedöma ett sanktionsvärde för de konstaterade överträdelserna.

Publicerad 19 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021