Logga in

Glömt ditt lösenord?

Köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna

Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift efter att ha genomfört sex otillåtna direktupphandlingar av bland annat insamling och transport av avfall. 

upphandling_Kopte_avfallstjanster_utan_att_folja_upphandlingsreglerna_16x9.jpg

2016 annonserade bolaget en upphandling av bland annat insamling och transport av hushållsavfall. Moderbolaget till den leverantör som vann upphandlingen gick under 2018 i konkurs. En ny leverantör, som i mars 2018 förvärvade den upphandlade leverantören, meddelade att man inte kunde leverera i enlighet med de tidigare avtalade ersättningsvillkoren.

För att hantera den uppkomna situationen genomförde bolaget flera direktupphandlingar i november och december 2018. Det följdes av ytterligare ett direktupphandlat avtal i juli 2019 om insamling och transport av hushållsavfall. Värdet på avtalet som ingicks i juli 2019 uppgick till 249 miljoner kronor. Övriga fem direktupphandlade avtal omfattar köp av olika slags avfallstjänster till ett värde av cirka 71 miljoner kronor.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att bolaget ska dömas att betala sammanlagt 10,6 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

De sex otillåtna direktupphandlingarna som genomförts har tidigare överprövats hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten noterade bland annat att bolaget hade haft tid att genomföra ett påskyndat upphandlingsförfarande och att bolaget hade underlåtit att tillämpa de sanktionsmöjligheter som fanns tillgängliga i de tidigare upphandlade avtalen. Med hänsyn till att de aktuella tjänsterna bedömdes vara av sådan samhällskritisk funktion som måste fungera, bestämde domstolen att avtalen fick bestå av tvingande skäl till ett allmänintresse, trots att det förelåg förutsättningar för ogiltighet. I dessa fall är Konkurrensverket skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift och ska bedöma ett sanktionsvärde för de konstaterade överträdelserna.

Publicerad 19 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024