Logga in

Glömt ditt lösenord?

Avtal om granskning var otillåten direktupphandling

En kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i ett kommunalt bolag. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

upphandling_Avtal_om_granskning_var_otillaten_direktupphandling_16x9.jpg

Uppgifter om att det förekom eventuella ekonomiska oegentligheter i det kommunala bolaget kom till kommunens kännedom runt årsskiftet 2020. I mars 2020 slöts därför avtal med en revisionsbyrå som på kommunens uppdrag skulle utföra en oberoende granskning av bolaget. Avtalet med revisionsbyrån ingicks utan att först ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Kommunen menar att direktupphandlingen bland annat motiverades av synnerlig brådska eftersom det fanns risk att bevis annars skulle undanröjas. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling. Undantagsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas restriktivt och avtalet skulle i detta fall ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

– Undantagsbestämmelserna får endast användas under mycket särskilda förutsättningar. Att granska ekonomiska oegentligheter är angeläget och lovvärt men det måste göras på ett sätt som är förenligt med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala 110 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Publicerad 23 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024