Avtal om granskning var otillåten direktupphandling

En kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i ett kommunalt bolag. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

upphandling_Avtal_om_granskning_var_otillaten_direktupphandling_16x9.jpg

Uppgifter om att det förekom eventuella ekonomiska oegentligheter i det kommunala bolaget kom till kommunens kännedom runt årsskiftet 2020. I mars 2020 slöts därför avtal med en revisionsbyrå som på kommunens uppdrag skulle utföra en oberoende granskning av bolaget. Avtalet med revisionsbyrån ingicks utan att först ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Kommunen menar att direktupphandlingen bland annat motiverades av synnerlig brådska eftersom det fanns risk att bevis annars skulle undanröjas. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling. Undantagsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas restriktivt och avtalet skulle i detta fall ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

– Undantagsbestämmelserna får endast användas under mycket särskilda förutsättningar. Att granska ekonomiska oegentligheter är angeläget och lovvärt men det måste göras på ett sätt som är förenligt med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala 110 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad 23 mar 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området