Avtal om granskning var otillåten direktupphandling

En kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i ett kommunalt bolag. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

upphandling_Avtal_om_granskning_var_otillaten_direktupphandling_16x9.jpg

Uppgifter om att det förekom eventuella ekonomiska oegentligheter i det kommunala bolaget kom till kommunens kännedom runt årsskiftet 2020. I mars 2020 slöts därför avtal med en revisionsbyrå som på kommunens uppdrag skulle utföra en oberoende granskning av bolaget. Avtalet med revisionsbyrån ingicks utan att först ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Kommunen menar att direktupphandlingen bland annat motiverades av synnerlig brådska eftersom det fanns risk att bevis annars skulle undanröjas. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling. Undantagsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas restriktivt och avtalet skulle i detta fall ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

– Undantagsbestämmelserna får endast användas under mycket särskilda förutsättningar. Att granska ekonomiska oegentligheter är angeläget och lovvärt men det måste göras på ett sätt som är förenligt med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala 110 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Publicerad 23 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023