Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Kammarrätten ogiltigförklarar kommuns avtal om boende för hemlösa

Avtalet ingicks utan föregående annonsering och förklaras därför ogiltigt.

5 apr 2019

HFD meddelar prövningstillstånd i upphandlingsmål

På kort tid har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd i två upphandlingsmål.

11 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

Företag som erbjuder transporttjänster till allmänheten på järnvägar omfattas av försörjningsdirektivet

Första gången en svensk domstol begär förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om upphandlingsreglerna.

8 mar 2019

Statistik om inköpsvärden – behövs det?

En rapport från Upphandlingsmyndigheten visar att det finns ett stort behov av nationell statistik om inköpsvärden.

8 mar 2019

Ny praxissammanställning inom upphandlingsområdet

Här får du ett smakprov på några av dem mest intressanta avgörandena.

15 feb 2019

Läkemedelssektorns inköp påverkar både miljön och klimatet

Varor från läkemedelssektorn utgör en stor del av den påverkan som landstingens inköp har. Det pekar Upphandlingsmyndigheten på i sin aktuella miljöspendanalys.

12 feb 2019

Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Den 1 april 2019 börjar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling gälla. Det innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

12 feb 2019

Kommuner vann över Konkurrensverket i avfallsfråga

Konkurrensverkets beslut får inte innehålla formuleringar som kan uppfattas som ett förbud.

12 feb 2019

”Interaktionen under en föreläsning är svår att slå”

Advokaten Per-Ola Bergqvist utbildar i upphandlings- och entreprenadjuridik hos oss på JP Infonet. Läs intervjun med Per-Ola!

11 feb 2019

Ny vägledning från Konkurrensverket

Konkurrensverket har publicerat sitt första ställningstagande som är en ny form av vägledning för bland annat upphandlare och leverantörer.

16 jan 2019

Webbtjänst för ESPD-formulär försvinner

EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stängs ned den 18 april 2019. Vad innebär det? Läs mer här!

15 jan 2019

Se upp för intressekonflikter i upphandlingar

En intressekonflikt kan innebära att en upphandling måste göras om. Läs mer!   

15 jan 2019

Företag hade inte rätt till skadestånd

Företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, hade inte rätt till skadestånd för sina kostnader för att upprätta anbud.

14 jan 2019

Nya regler om upphandling av välfärdstjänster

Den 1 januari 2019 träder nya bestämmelser om upphandling av välfärdstjänster i kraft. Här får du en kort genomgång av vad det innebär. 

4 dec 2018

Kan en kommunal nämnd vara en egen upphandlande myndighet?

HFD konstaterar att en kommunal nämnd kan vara en egen upphandlande myndighet om den genomför sina upphandlingar självständigt.

23 nov 2018

Webbkurs om nya lagar och regler inom upphandling

Nu har vi släppt en ny omgång av laguppdateringar inom offentlig upphandling. Se smakprov här!

16 nov 2018

Hur bör tekniska krav formuleras?

Som upphandlande myndighet eller enhet finns det skäl att se över i vilken form som tekniska krav uppställs. Läs mer.

6 nov 2018

Handlingsfrihet vid genomförande av direktupphandlingar

Hur stort handlingsutrymme finns det för upphandlande myndigheter att utforma sina direktupphandlingar? Läs svaret här.

5 nov 2018

När ska bevis på att ställda kvalificeringskrav är uppfyllda lämnas in?

Läs svaret från vår jurist här              

5 nov 2018

6 , 7 , 8 , 9 , 10 (denna sida) , 11 , 12 , 13 , 14 ,