Fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

En kommun genomförde en otillåten direktupphandling och ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor.

upphandling_Fem_miljoner_kronor_i_upphandlingsskadeavgift_16x9.jpg

En kommun och en stiftelse ingick ett avtal som kallades för en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap. Avtalet avsåg bland annat driften av ett äldreboende. Tanken var att stiftelsen skulle ansvara för driften av det här äldreboendet, och stiftelsen fick en årlig ersättning med ett visst belopp för det.

Konkurrensverket yrkade att förvaltningsrätten skulle besluta att kommunen skulle betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket menade att kommunen hade genomfört en otillåten direktupphandling när den tecknat avtal med stiftelsen. Kommunen hävdade istället att överenskommelsen gällde en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse som inte omfattades av upphandlingslagstiftningen.

Kammarrätten bedömer att avtalet är en offentlig upphandling av tjänster. Eftersom avtalet tecknades utan föregående annonsering har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling. Kommunen ska därför betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.    

Publicerad 28 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021