Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

En kommun genomförde en otillåten direktupphandling och ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor.

upphandling_Fem_miljoner_kronor_i_upphandlingsskadeavgift_16x9.jpg

En kommun och en stiftelse ingick ett avtal som kallades för en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap. Avtalet avsåg bland annat driften av ett äldreboende. Tanken var att stiftelsen skulle ansvara för driften av det här äldreboendet, och stiftelsen fick en årlig ersättning med ett visst belopp för det.

Konkurrensverket yrkade att förvaltningsrätten skulle besluta att kommunen skulle betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket menade att kommunen hade genomfört en otillåten direktupphandling när den tecknat avtal med stiftelsen. Kommunen hävdade istället att överenskommelsen gällde en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse som inte omfattades av upphandlingslagstiftningen.

Kammarrätten bedömer att avtalet är en offentlig upphandling av tjänster. Eftersom avtalet tecknades utan föregående annonsering har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling. Kommunen ska därför betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.    

Publicerad 28 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024