Fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

En kommun genomförde en otillåten direktupphandling och ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor.

upphandling_Fem_miljoner_kronor_i_upphandlingsskadeavgift_16x9.jpg

En kommun och en stiftelse ingick ett avtal som kallades för en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap. Avtalet avsåg bland annat driften av ett äldreboende. Tanken var att stiftelsen skulle ansvara för driften av det här äldreboendet, och stiftelsen fick en årlig ersättning med ett visst belopp för det.

Konkurrensverket yrkade att förvaltningsrätten skulle besluta att kommunen skulle betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket menade att kommunen hade genomfört en otillåten direktupphandling när den tecknat avtal med stiftelsen. Kommunen hävdade istället att överenskommelsen gällde en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse som inte omfattades av upphandlingslagstiftningen.

Kammarrätten bedömer att avtalet är en offentlig upphandling av tjänster. Eftersom avtalet tecknades utan föregående annonsering har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling. Kommunen ska därför betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.    

Senast uppdaterad 28 maj 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området