Fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

En kommun genomförde en otillåten direktupphandling och ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor.

upphandling_Fem_miljoner_kronor_i_upphandlingsskadeavgift_16x9.jpg

En kommun och en stiftelse ingick ett avtal som kallades för en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap. Avtalet avsåg bland annat driften av ett äldreboende. Tanken var att stiftelsen skulle ansvara för driften av det här äldreboendet, och stiftelsen fick en årlig ersättning med ett visst belopp för det.

Konkurrensverket yrkade att förvaltningsrätten skulle besluta att kommunen skulle betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket menade att kommunen hade genomfört en otillåten direktupphandling när den tecknat avtal med stiftelsen. Kommunen hävdade istället att överenskommelsen gällde en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse som inte omfattades av upphandlingslagstiftningen.

Kammarrätten bedömer att avtalet är en offentlig upphandling av tjänster. Eftersom avtalet tecknades utan föregående annonsering har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling. Kommunen ska därför betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.    

Publicerad 28 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Kommunen har genomfört en upphandling, tilldelat kontrakt och tecknat avtal med den vinnande leverantören. Vad gäller egentligen vid tolkning av avtalet? Vår jurist Anders Vedin svarar på frågan. 

7 jun 2022

Under maj månad har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat två upphandlingsdomar, en som handlar om upphandlingsskadeavgift och en som handlar om leverantörsbyte.

2 jun 2022

Riksdagen har beslutat om viktiga ändringar i upphandlingslagarna. Riksdagen har nämligen sagt ja till regeringens förslag till nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

2 jun 2022