Är det möjligt att avbryta en upphandling på grund av bristande konkurrens?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. 

upphandling_ar_det_mojligt_att_avbryta_en_upphandling_pa_grund_av_bristande_konkurrens_16x9.jpg

Fråga: 
Är det möjligt att avbryta en upphandling på grund av bristande konkurrens? 

Svar: 
En upphandlande myndighet kan vilja avbryta en upphandling av många olika anledningar. Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas, utan istället har förutsättningarna för att avbryta en upphandling utvecklats av domstolarna.

En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet och avbrytandet följer de upphandlingsrättsliga principerna. Domstolarna har till exempel ansett att bristande konkurrens, ändrade förutsättningar och för dyra anbud utgör sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling. 

EU-domstolen har i ett avgörande sagt att om endast en anbudsgivare finns kvar efter leverantörskvalificeringen måste den upphandlande myndigheten inte tilldela denna anbudsgivare kontrakt. Den upphandlande myndigheten kan nämligen inte dra nytta av en effektiv konkurrens om det enbart finns en anbudsgivare kvar, eftersom myndigheten då inte har möjlighet att jämföra olika anbud och välja det mest förmånliga anbudet (mål C-27/98). 

Viktigt att komma ihåg är att det är den upphandlande myndigheten som ska bevisa att det finns sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling. 

Om en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling ska den snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna. Den upphandlande myndigheten ska ange skälen för beslutet i underrättelsen.

Vill du ta del av alla våra Frågor och svar inom upphandlingsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Upphandlingsnet.

Publicerad 5 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022