Är det möjligt att avbryta en upphandling på grund av bristande konkurrens?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. 

upphandling_ar_det_mojligt_att_avbryta_en_upphandling_pa_grund_av_bristande_konkurrens_16x9.jpg

Fråga: 
Är det möjligt att avbryta en upphandling på grund av bristande konkurrens? 

Svar: 
En upphandlande myndighet kan vilja avbryta en upphandling av många olika anledningar. Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas, utan istället har förutsättningarna för att avbryta en upphandling utvecklats av domstolarna.

En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet och avbrytandet följer de upphandlingsrättsliga principerna. Domstolarna har till exempel ansett att bristande konkurrens, ändrade förutsättningar och för dyra anbud utgör sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling. 

EU-domstolen har i ett avgörande sagt att om endast en anbudsgivare finns kvar efter leverantörskvalificeringen måste den upphandlande myndigheten inte tilldela denna anbudsgivare kontrakt. Den upphandlande myndigheten kan nämligen inte dra nytta av en effektiv konkurrens om det enbart finns en anbudsgivare kvar, eftersom myndigheten då inte har möjlighet att jämföra olika anbud och välja det mest förmånliga anbudet (mål C-27/98). 

Viktigt att komma ihåg är att det är den upphandlande myndigheten som ska bevisa att det finns sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling. 

Om en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling ska den snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna. Den upphandlande myndigheten ska ange skälen för beslutet i underrättelsen.

Vill du ta del av alla våra Frågor och svar inom upphandlingsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Upphandlingsnet.

Senast uppdaterad 5 sep 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området