Bättre statistik på upphandlingsområdet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som heter ”Statistik på upphandlingsområdet” till Lagrådet.

upphandling_Battre_statistik_pa_upphandlingsomradet_16x9.jpg

I den här lagrådsremissen föreslår regeringen att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att garantera att de här uppgifterna är pålitliga är tanken att alla upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Statistiken kommer till exempel kunna ge svar på hur stor den offentliga upphandlingen är i Sverige och hur ofta miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.

Förslagen genomförs huvudsakligen genom en ny lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagrådet har granskat förslaget


Lagrådets uppgift är att granska remitterade lagförslag och att yttra sig över dessa. Nu har Lagrådet granskat regeringens förslag till förbättrad upphandlingsstatistik och meddelat att det lämnar förslagen utan anmärkning.   

Publicerad 24 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021