Logga in

Glömt ditt lösenord?

Bättre statistik på upphandlingsområdet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som heter ”Statistik på upphandlingsområdet” till Lagrådet.

upphandling_Battre_statistik_pa_upphandlingsomradet_16x9.jpg

I den här lagrådsremissen föreslår regeringen att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att garantera att de här uppgifterna är pålitliga är tanken att alla upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Statistiken kommer till exempel kunna ge svar på hur stor den offentliga upphandlingen är i Sverige och hur ofta miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.

Förslagen genomförs huvudsakligen genom en ny lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagrådet har granskat förslaget


Lagrådets uppgift är att granska remitterade lagförslag och att yttra sig över dessa. Nu har Lagrådet granskat regeringens förslag till förbättrad upphandlingsstatistik och meddelat att det lämnar förslagen utan anmärkning.   

Publicerad 24 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024