Bättre statistik på upphandlingsområdet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som heter ”Statistik på upphandlingsområdet” till Lagrådet.

upphandling_Battre_statistik_pa_upphandlingsomradet_16x9.jpg

I den här lagrådsremissen föreslår regeringen att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att garantera att de här uppgifterna är pålitliga är tanken att alla upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Statistiken kommer till exempel kunna ge svar på hur stor den offentliga upphandlingen är i Sverige och hur ofta miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.

Förslagen genomförs huvudsakligen genom en ny lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagrådet har granskat förslaget


Lagrådets uppgift är att granska remitterade lagförslag och att yttra sig över dessa. Nu har Lagrådet granskat regeringens förslag till förbättrad upphandlingsstatistik och meddelat att det lämnar förslagen utan anmärkning.   

Publicerad 24 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023