Bättre statistik på upphandlingsområdet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som heter ”Statistik på upphandlingsområdet” till Lagrådet.

upphandling_Battre_statistik_pa_upphandlingsomradet_16x9.jpg

I den här lagrådsremissen föreslår regeringen att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att garantera att de här uppgifterna är pålitliga är tanken att alla upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Statistiken kommer till exempel kunna ge svar på hur stor den offentliga upphandlingen är i Sverige och hur ofta miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.

Förslagen genomförs huvudsakligen genom en ny lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagrådet har granskat förslaget


Lagrådets uppgift är att granska remitterade lagförslag och att yttra sig över dessa. Nu har Lagrådet granskat regeringens förslag till förbättrad upphandlingsstatistik och meddelat att det lämnar förslagen utan anmärkning.   

Senast uppdaterad 24 maj 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området