Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Otillåten begränsning av underentreprenad

Får en upphandlande myndighet begränsa hur stor del av kontraktet som läggs ut på en underleverantör? Den frågan har EU-domstolen nyligen prövat i en dom.

upphandling_Otillaten_begrasning_av_underentreprenad_16x9.jpg

En upphandlande myndighet i Italien genomförde ett selektivt förfarande för tilldelning av bygg- och anläggningskontrakt och uteslöt en anbudsgivare från utvärderingen eftersom anbudsgivaren överskred den tillåtna gränsen på 30 procent som fick läggas ut på underentreprenad. Anbudsgivaren väckte därefter talan och menade att gränsen på 30 procent inte var förenlig med unionsrätten.

Enligt den italienska regeringen motiverades begränsningen för anlitande av underleverantörer av särskilda omständigheter i landet, där underentreprenad alltid hade varit ett medel för att bedriva kriminell verksamhet. EU-domstolen konstaterar att en kvantitativ begränsning av användning av underleverantörer i och för sig kunde hjälpa till att hålla den organiserade brottsligheten borta, men att en sådan begränsning går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen. Den italienska lagstiftningen innebär ett allmänt förbud mot underentreprenad över en fast procentdel av det berörda kontraktets värde och får till följd att förbudet är tillämpligt oberoende av vilken leverantör som berörs av kontraktet, arbetets art eller underleverantörernas identitet. EU-domstolen anser att ett sådant allmänt förbud inte gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att göra en bedömning från fall till fall och att det går att vidta mindre restriktiva åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet. EU-domstolen kommer därför fram till att begränsningen inte är förenlig med upphandlingsdirektivet. 

Publicerad 7 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024