Otillåten begränsning av underentreprenad

Får en upphandlande myndighet begränsa hur stor del av kontraktet som läggs ut på en underleverantör? Den frågan har EU-domstolen nyligen prövat i en dom.

upphandling_Otillaten_begrasning_av_underentreprenad_16x9.jpg

En upphandlande myndighet i Italien genomförde ett selektivt förfarande för tilldelning av bygg- och anläggningskontrakt och uteslöt en anbudsgivare från utvärderingen eftersom anbudsgivaren överskred den tillåtna gränsen på 30 procent som fick läggas ut på underentreprenad. Anbudsgivaren väckte därefter talan och menade att gränsen på 30 procent inte var förenlig med unionsrätten.

Enligt den italienska regeringen motiverades begränsningen för anlitande av underleverantörer av särskilda omständigheter i landet, där underentreprenad alltid hade varit ett medel för att bedriva kriminell verksamhet. EU-domstolen konstaterar att en kvantitativ begränsning av användning av underleverantörer i och för sig kunde hjälpa till att hålla den organiserade brottsligheten borta, men att en sådan begränsning går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen. Den italienska lagstiftningen innebär ett allmänt förbud mot underentreprenad över en fast procentdel av det berörda kontraktets värde och får till följd att förbudet är tillämpligt oberoende av vilken leverantör som berörs av kontraktet, arbetets art eller underleverantörernas identitet. EU-domstolen anser att ett sådant allmänt förbud inte gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att göra en bedömning från fall till fall och att det går att vidta mindre restriktiva åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet. EU-domstolen kommer därför fram till att begränsningen inte är förenlig med upphandlingsdirektivet. 

Senast uppdaterad 7 nov 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området