Otillåten begränsning av underentreprenad

Får en upphandlande myndighet begränsa hur stor del av kontraktet som läggs ut på en underleverantör? Den frågan har EU-domstolen nyligen prövat i en dom.

upphandling_Otillaten_begrasning_av_underentreprenad_16x9.jpg

En upphandlande myndighet i Italien genomförde ett selektivt förfarande för tilldelning av bygg- och anläggningskontrakt och uteslöt en anbudsgivare från utvärderingen eftersom anbudsgivaren överskred den tillåtna gränsen på 30 procent som fick läggas ut på underentreprenad. Anbudsgivaren väckte därefter talan och menade att gränsen på 30 procent inte var förenlig med unionsrätten.

Enligt den italienska regeringen motiverades begränsningen för anlitande av underleverantörer av särskilda omständigheter i landet, där underentreprenad alltid hade varit ett medel för att bedriva kriminell verksamhet. EU-domstolen konstaterar att en kvantitativ begränsning av användning av underleverantörer i och för sig kunde hjälpa till att hålla den organiserade brottsligheten borta, men att en sådan begränsning går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen. Den italienska lagstiftningen innebär ett allmänt förbud mot underentreprenad över en fast procentdel av det berörda kontraktets värde och får till följd att förbudet är tillämpligt oberoende av vilken leverantör som berörs av kontraktet, arbetets art eller underleverantörernas identitet. EU-domstolen anser att ett sådant allmänt förbud inte gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att göra en bedömning från fall till fall och att det går att vidta mindre restriktiva åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet. EU-domstolen kommer därför fram till att begränsningen inte är förenlig med upphandlingsdirektivet. 

Publicerad 7 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023