SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna | JP Infonet

SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna

Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det klart att SJ bedriver sådan transportverksamhet som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

upphandling_SJs_transportverksamhet_omfattas_av_upphandlingsreglerna_16x9.jpg

SJ ingick i januari 2012 två avtal utan föregående annonsering. Båda avtalen avsåg städtjänster ombord på SJ:s tåg och värdet av dem uppgick till 56 respektive 60 miljoner kronor. Det här ledde till att Konkurrensverket vände sig till förvaltningsrätten och begärde att SJ skulle betala två upphandlingsskadeavgifter. Konkurrensverket menade nämligen att SJ bedriver sådan verksamhet i form av järnvägstransport som omfattas av upphandlingslagstiftningen och att SJ, genom att ingå de här två avtalen utan föregående annonsering, hade upphandlat städtjänsterna i strid mot lagstiftningen.

Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar eftersom rätten ansåg att SJ:s verksamhet inte omfattades av upphandlingsreglerna. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vände sig därefter till EU-domstolen får att få förhandsavgöranden i målen. EU-domstolen gick på samma linje som Konkurrensverket, vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna.

Nu har HFD meddelat dom i målen. HFD konstaterar att SJ är en upphandlande enhet. Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det, enligt HFD:s bedömning, klart att SJ bedriver sådan verksamhet som består i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Och eftersom Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift från början avvisades av förvaltningsrätten ska målen återförvisas dit för ny prövning.

Senast uppdaterad 25 jun 2019

Mer om Upphandling
Utbildningar
  • Detta är en fördjupningskurs för dig som arbetat med dessa frågor en tid och är väl initierad i frågorna. Kursen behandlar ett antal frågeställningar som har sin utgångspunkt i upphandling av byggentreprenader med kopplingar till gränsande rättsområden. (6,5 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Per-Ola Bergqvist
  • Kursen ger dig en grundlig genomgång av ramavtalets funktion och ramavtalsupphandlingen som sådan med fokus på ramavtalets särskilda funktion och egenskaper. Fördjupning sker inom de mest aktuella frågorna. (6 undervisningstimmar) 

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Maria Lidbom
  • Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av avtalsrätten inom offentlig upphandling med fokus på bland annat utformning och upprättande av avtal. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Maria Lidbom

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området