SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna

Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det klart att SJ bedriver sådan transportverksamhet som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

upphandling_SJs_transportverksamhet_omfattas_av_upphandlingsreglerna_16x9.jpg

SJ ingick i januari 2012 två avtal utan föregående annonsering. Båda avtalen avsåg städtjänster ombord på SJ:s tåg och värdet av dem uppgick till 56 respektive 60 miljoner kronor. Det här ledde till att Konkurrensverket vände sig till förvaltningsrätten och begärde att SJ skulle betala två upphandlingsskadeavgifter. Konkurrensverket menade nämligen att SJ bedriver sådan verksamhet i form av järnvägstransport som omfattas av upphandlingslagstiftningen och att SJ, genom att ingå de här två avtalen utan föregående annonsering, hade upphandlat städtjänsterna i strid mot lagstiftningen.

Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar eftersom rätten ansåg att SJ:s verksamhet inte omfattades av upphandlingsreglerna. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vände sig därefter till EU-domstolen får att få förhandsavgöranden i målen. EU-domstolen gick på samma linje som Konkurrensverket, vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna.

Nu har HFD meddelat dom i målen. HFD konstaterar att SJ är en upphandlande enhet. Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det, enligt HFD:s bedömning, klart att SJ bedriver sådan verksamhet som består i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Och eftersom Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift från början avvisades av förvaltningsrätten ska målen återförvisas dit för ny prövning.

Publicerad 25 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

28 feb 2024

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten.

27 feb 2024