Anbudsinbjudan var tydlig och förutsebar

Anbudsinbjudan har varit så tydlig och förutsebar att informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare har kunnat lämna konkurrenskraftiga ansökningar om att få lämna anbud. Anbudsinbjudan har alltså inte innehållit sådana brister att upphandlingen ska göras om. Det konstaterar kammarrätten i en dom.

upphandling_Anbudsinbjudan_var_tydlig_och_forutsebar_16x9.jpg

En region upphandlade presentationsenheter för realtidsinformation i kollektivtrafiken. I anbudsinbjudan stod det att anbudsansökan skulle vara skriven på svenska och att officiella dokument som var utfärdade av en extern part, som till exempel intyg, kunde vara skrivna på andra språk.

Enligt regionens bedömning uppfyllde ett bolag inte språkkraven. Bolaget hade nämligen bifogat en bilaga på engelska som var utfärdad av ett annat bolag i koncernen. Regionen uteslöt därför bolaget från fortsatt deltagande i upphandlingen.

Bolaget ansökte om överprövning och menade att bolagets anbudsansökan visst uppfyllde språkkraven. Bolaget lyfte fram att regionen hade använt oklara begrepp som ”extern part” och ”officiella dokument” i sin anbudsinbjudan och att regionen hade förkastat bolagets anbud på grund av att en bilaga var utfärdad på engelska av ett systerbolag.

Regionen ansåg att begreppen hade en klar och tydlig betydelse. En extern part var enligt regionen en part som inte var knuten till anbudsgivaren, det vill säga helt opartisk. Regionen ansåg också att orden officiella dokument och intyg i samma mening gav en tydlig indikation på opartiskhet.

Kammarrätten konstaterar att begreppen officiella dokument och extern part inte är tydligt definierade i anbudsinbjudan, men att begreppen utifrån allmänt språkbruk har den innebörd som regionen påstår. Kammarrätten anser därför att anbudsinbjudan har varit så tydlig och förutsebar att informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare har kunnat lämna konkurrenskraftiga ansökningar om att få lämna anbud. Anbudsinbjudan har alltså inte innehållit sådana brister att upphandlingen ska göras om.

Ta del av intressanta domar i poddformat


Missa inte podden JP Play Upphandling som ger dig det allra senaste gällande ny lagstiftning och viktiga domar och beslut inom upphandlingsområdet. Du hittar den aktuella domen i det senaste avsnittet. Läs mer om podden här >>

Publicerad 8 okt 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023