Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Barns sekretesskydd i vården

Var går egentligen gränsen mellan föräldrars ansvar och barns rätt till integritetsskydd? En analys om barns sekretesskydd i vården, författad av JP Infonets expert Linda Larsson. 

16 dec 2021

Ny lag påverkar upphandling av livsmedel

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Nya hårda regler för tobaksfria nikotinprodukter på gång

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

Socialnämnden begärde ut mammans hela patientjournal vid barnutredning

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021

Fler åtgärder krävs för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

19 nov 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd om föräldraskap och assisterad befruktning

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

Rektors rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan

En analys av JP Infonets expert Lars Clevesköld gällande rektorers rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan.

21 okt 2021

Statens suicidförebyggande arbete är i stort behov av utveckling

Enligt Riksrevisionens granskning behöver statens suicidförebyggande arbete utvecklas inom flera områden. 

21 okt 2021

Ny sekretessbrytande regel för att motverka våld i nära relationer

Ny sekretessbrytande bestämmelse som syftar till att underlätta samverkan mellan myndigheter. 

27 sep 2021

Offentlighet och sekretess – myndighetssamverkan och utlämnanden i pandemitider

En analys av JP Infonets expert Natalie Glotz Stade gällande offentlighet och sekretess hos socialtjänst och andra berörda myndigheter.

27 sep 2021

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har rätt att ordinera vaccin mot covid-19 till barn 12–15 år

Specialistutbildade distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har rätt att ordinera vaccin mot covid-19.

27 sep 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd om föräldraskap och assisterad befruktning

Nytt beslut gällande nya föreskrifter och allmänna råd om föräldraskap och assisterad befruktning.

27 sep 2021

Minskad antibiotikaförsäljning under 2020

Både rapportering av anmälningspliktig antibiotikaresistens och försäljning av antibiotika har minskat.

2 sep 2021

”Samhället måste investera i det förebyggande arbetet”

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson svarar på några frågor inför Socialrättsdagen den 8 september.

1 sep 2021

Regeringen möter fack och arbetsgivare om diskriminering mot vårdanställda

Under sommaren har det framkommit uppgifter om att patienter tillåts välja bort vårdpersonal pga. bl.a. etniskt ursprung.

31 aug 2021

Vad innebär den nya pandemilagen?

Lagen gör det möjligt att begränsa trängsel på olika platser i samhället för att förhindra spridningen av covid-19.

18 jan 2021

Äldreomsorgslag ska utredas

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag.

18 jan 2021

Kan man neka personer allmänna handlingar på grund av covid-19?

JP Infonets expert Gastón Fernández Palma analyserar - vi har sammanfattat huvuddragen här.

9 dec 2020

Nya regler om kontroll i livsmedelskedjan

Nio svenska lagar ska anpassas efter EU:s nya kontrollförordning.

4 dec 2020

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7,