Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Förstärkt informationsinsats om riskerna vid boffning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Viktiga lagändringar inom hälso- och sjukvårdsrätten halvårsskiftet 2023

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Samtalen till Bris ökade under lovet

Nio procent fler samtal till Bris jämfört med förra sommaren. Samtalen om allvarlig psykisk ohälsa har ökat mest.

22 aug 2023

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Att ta del av journaluppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst

När och på vilket sätt kan till exempel en sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ta del av omsorgsjournalen? Läs vår analys!

18 aug 2023

Lagändring: Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

Ny rapport: bättre folkhälsa men sämre för vissa kvinnor

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Mer information om risker vid berusning med lustgas

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas.

21 mar 2023

Bristande dokumentation av brusten blindtarm

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023

Brister i läkemedelsbehandling på särskilda boenden för äldre

Det finns brister i den palliativa vården och läkemedelsbehandlingen på särskilda boenden för äldre runt om i landet. Det visar en tillsyn som IVO genomför.

20 mar 2023

Nya föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Föreskrifterna börjar gälla den 1 april 2023.

17 mar 2023

Rekommendation om testning för covid-19 bland vårdpersonal slopas

Nu tar Folkhälsomyndigheten bort den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal.

17 feb 2023

Några konsekvenser av återkallelsen av Humana Assistans tillstånd

I denna analys förklarar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, vad det är som har hänt och lyfter fram vissa av de frågor som uppkommit till följd av situationen.

17 feb 2023

Föräldraledig sjuksköterska missgynnades inte i lönerevision

Arbetsdomstolen finner i en ny dom att det inte finns något samband mellan kvinnans föräldraledighet och att hon fått en lägre löneökning än året innan.

7 feb 2023

Region visade känslig patientinformation i fönsterkuvert

IMY utfärdar en sanktionsavgift mot en region som skickat kallelser till patienter med känsliga personuppgifter synliga i fönsterkuvert.

19 jan 2023

Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023

”I kommentaren behandlar jag ingående smittskyddslagens bestämmelser, paragraf för paragraf”

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

HFD tydliggör beviskravet för nedsatt arbetsförmåga vid psykiatriska tillstånd

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Krav på folkhögskolorna när undersköterska ska skyddas

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,