Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Vaccinkritisk sjuksköterska förlorar legitimationen

Ansvarsnämnden återkallar legitimationen för en sjuksköterska som har uttryckt sig vaccinationskritiskt i rådgivningssamtal för 1177 Vårdguiden.

8 apr 2024

Dömde kammarrätten rätt i MedHelp-målet?

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

Nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

Rättshaverist begär ut abortjournaler om och om igen

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Mål om transplantationer av luftstrupar prövas inte av HD

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Prövotid för sjuksköterska som på grund av kunskapsbrister inte får ha patientkontakt

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023

Läkares legitimation återkallas efter dödshjälp

En läkare tillhandahöll en numera avliden patient en dödlig dos läkemedel. Kammarrätten instämmer i underinstansernas bedömningar om att återkalla läkarens legitimation.

12 okt 2023

Nationella läkemedelslistans nästa steg

En särskild utredare, som regeringen tillsätter, ska se över möjligheterna att utveckla registret nationell läkemedelslista. Syftet är att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten. 

12 okt 2023

Möjlighet till dispens från nya regler för dygnsvila

SKR, Sobona och Akademikerförbundet SSR har kommit överens om förtydliganden kring dygnsvila och inför en möjlighet till dispens. Regler om dispens börjar gälla den 1 februari 2024. 

12 okt 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Förstärkt informationsinsats om riskerna vid boffning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Viktiga lagändringar inom hälso- och sjukvårdsrätten halvårsskiftet 2023

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Samtalen till Bris ökade under lovet

Nio procent fler samtal till Bris jämfört med förra sommaren. Samtalen om allvarlig psykisk ohälsa har ökat mest.

22 aug 2023

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Att ta del av journaluppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst

När och på vilket sätt kan till exempel en sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ta del av omsorgsjournalen? Läs vår analys!

18 aug 2023

Lagändring: Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

Ny rapport: bättre folkhälsa men sämre för vissa kvinnor

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Mer information om risker vid berusning med lustgas

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas.

21 mar 2023

Bristande dokumentation av brusten blindtarm

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,