Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Mer information om risker vid berusning med lustgas

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas.

21 mar 2023

Bristande dokumentation av brusten blindtarm

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023

Brister i läkemedelsbehandling på särskilda boenden för äldre

Det finns brister i den palliativa vården och läkemedelsbehandlingen på särskilda boenden för äldre runt om i landet. Det visar en tillsyn som IVO genomför.

20 mar 2023

Nya föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Föreskrifterna börjar gälla den 1 april 2023.

17 mar 2023

Rekommendation om testning för covid-19 bland vårdpersonal slopas

Nu tar Folkhälsomyndigheten bort den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal.

17 feb 2023

Några konsekvenser av återkallelsen av Humana Assistans tillstånd

I denna analys förklarar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, vad det är som har hänt och lyfter fram vissa av de frågor som uppkommit till följd av situationen.

17 feb 2023

Föräldraledig sjuksköterska missgynnades inte i lönerevision

Arbetsdomstolen finner i en ny dom att det inte finns något samband mellan kvinnans föräldraledighet och att hon fått en lägre löneökning än året innan.

7 feb 2023

Region visade känslig patientinformation i fönsterkuvert

IMY utfärdar en sanktionsavgift mot en region som skickat kallelser till patienter med känsliga personuppgifter synliga i fönsterkuvert.

19 jan 2023

Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023

”I kommentaren behandlar jag ingående smittskyddslagens bestämmelser, paragraf för paragraf”

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

HFD tydliggör beviskravet för nedsatt arbetsförmåga vid psykiatriska tillstånd

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Krav på folkhögskolorna när undersköterska ska skyddas

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022

Sjukförsäkringen innebär en abstrakt prövning även i fortsättningen

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Är arbetsskor för medarbetare inom omsorgen skattefria?

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Oskuldskontroller ska kriminaliseras

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Kirurg dömd för vållande till kroppsskada

En kirurg utförde tre uppmärksammade operationer. Tingsrätten har nu som första instans dömt kirurgen för grovt vållande till kroppsskada i ett av fallen.

16 nov 2022

Landets akutsjukhus ska inspekteras

Arbetsmiljöverket ska inspektera cirka 70 av landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning.

28 okt 2022

Nya föreskrifter om våld i nära relationer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer har ändrats och ersätts av nya föreskrifter (HSLF-FS 2022:39) som börjar gälla den 1 november 2022. 

28 okt 2022

”Lex Maja” används och behövs – en första statistik från landets länsstyrelser sedan lagens införande

Vår expert Sirkku Sarenbo har samlat in statistik kring länsstyrelsernas handläggning av den så kallade Lex Maja-bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen.

25 okt 2022

Olika ersättningssystem snedvrider konkurrensen mellan privata vårdgivare online och vårdcentraler

Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden.

7 sep 2022

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,