Mål om transplantationer av luftstrupar prövas inte av HD

sjukvard-Mal-om-transplantationer-av-luftstrupar-provas-inte-av-HD-huvudbil.jpg

Högsta domstolen (HD) ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

En läkare har genom transplantation avlägsnat tre patienters luftstrupar och ersatt dessa med syntetiska luftstrupar. Hovrätten bedömde gärningarna som tre fall av grov misshandel och dömde läkaren till fängelse i två år och sex månader.  

Publicerad 10 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023

En läkare tillhandahöll en numera avliden patient en dödlig dos läkemedel. Kammarrätten instämmer i underinstansernas bedömningar om att återkalla läkarens legitimation.

12 okt 2023