Nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet

social-Nya-kunskapsstod-om-anhorigperspektivet-huvudbild.jpg

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd:

  • Integrera anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här finns ett kartläggnings- och reflektionsmaterial.
  • Stöd för handläggare att uppmärksamma och involvera anhöriga. Ett konkret utformat material som ger förslag på frågor handläggaren kan ställa till anhöriga.

Att se och lyssna på anhöriga, att hålla anhöriga informerade och att uppmärksamma de anhörigas egna behov av stöd är ett viktigt förhållningssätt bland chefer och medarbetare.

Publicerad 13 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bistånd till boende
Social hyresjuridik

Tjänster

Nyheter

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023

I ett beslut kritiserar JO en socialnämnd för hur handläggningen av ett ärende om tillfälligt utreseförbud enligt LVU gick till. Vår expert Carl-Gustaf Tryblom kommenterar här beslutet.

12 okt 2023